Facebook Pixel

Canllawiau Partneriaeth Am Adeiladu

Canllawiau Partneriaeth Am Adeiladu

Mae hunaniaeth Am Adeiladu yn seiliedig ar elfennau sydd, gyda'i gilydd, yn creu brand dynamig yn weledol.

Gallwch ychwanegu eich logo at nifer o'r adnoddau sydd ar gael fel brand partner. Lle bo modd, darperir cyfarwyddiadau i'w lawrlwytho ynghyd â'r fersiynau y gellir eu golygu.

Dilynwch y Telerau Defnydd yn ofalus wrth ddefnyddio asedau Am Adeiladu er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n gywir.

Diolch am ddefnyddio'r pecyn cymorth i hyrwyddo Am Adeiladu mewn ffordd gadarnhaol.

Os hoffech ddefnyddio logo Am Adeiladu i hyrwyddo'r ymgyrch cysylltwch â marketing@goconstruct.org.

Adborth

Er mwyn helpu i ddatblygu asedau marchnata Am Adeiladu yn y dyfodol, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a hoffem gael manylion am y canlynol gennych:

•Pa asedau a ddefnyddiwyd gennych •Ble a phryd y gwnaethoch eu defnyddio ac •Yr ymateb i'w defnyddio a/neu'r canlyniad

Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu asedau cyfredol a newydd gan sicrhau eu bod yn addas at y diben ac y cânt eu defnyddio gennych chi a gweddill y diwydiant er mwyn hyrwyddo'r diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig ar y cyd.

I gysylltu â ni, defnyddiwch ein ffurflen Cysylltu â Ni

 

Dyluniwyd y wefan gan S8080