Mae asedau cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys hysbysebion i'w defnyddio ar gyfrifon Facebook a Twitter eich cwmni. Gallwch lawrlwytho'r delweddau a'r testun i greu eich hysbysebion eich hun drwy adnodd 'advert manager' Facebook a Twitter Ads Twitter. Bydd yn rhan o broffil eich cwmni gyda'ch brand chi wrth ei ymyl.

Cyngor: Beth am rannu fideo ar gyfryngau cymdeithasol hefyd? Gwyliwch ein fideo sy'n eich tywys drwy yrfaoedd adeiladu.

Dangoswch eich cefnogaeth ar Twitter

#AmAdeiladu