Gallai'r hysbysebion hyn gael eu defnyddio mewn unrhyw gyhoeddiad argraffedig, yn cynnwys cylchgronau cwmni a gwasg defnyddwyr sy'n gysylltiedig ag adeiladu er mwyn creu ymwybyddiaeth o Am Adeiladu a chyfleu'r diwydiant mewn modd cadarnhaol.