Cyngor: Defnyddiwch bosteri mewn ardaloedd prysur neu unrhyw le y caiff eich cynulleidfa darged y cyfle i'w gweld fel ysgolion neu ganolfannau gwaith. Neu gallech eu harddangos yn eich swyddfa neu ffreutur er mwyn i'r staff eu gweld.