Teitl Llawn: Mae adeiladu'n mynd i un cyfeiriad...i fyny

Neges: Bydd adeiladu’n creu 224,000 o swyddi newydd dros y pum mlynedd nesaf trwy brif brojectau a gynllunnir ar draws y DU.  Felly os ydych eisiau argymell gyrfa maent yn gallu cyrraedd uchderau newydd ynddi, dewiswch adeiladu.

Disgrifiad Cyffredinol: Dynion yn gweithio ar dyrbin gwynt ar y môr.

Cynulleidfa: Cynghorwyr Gyrfaoedd

Iaith: Cymraeg

Lawrlwythwch ganllawiau ar ychwanegu eich logo eich hun >

Poster image

Deunyddiau i'w lawrlwytho:

Maint y ffeil: 2.1 MB

Gydag estyniad darlun a marciau argraffu

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil:

Ychwanegwch eich logo eich hun at yr ased hwn

LAWRLWYTHO