Teitl Llawn: Unwaith i chi ddechrau gyrfa mewn adeiladu ni fyddwch chi byth yn edrych yn ôl

Neges: Mae adeiladu’n yrfa lle na fydd yr angen i chi symud, dysgu a chwarae eich rhan byth yn dod i ben.  Gyda 224,000 o swyddi newydd yn cael eu creu dros y 5 mlynedd nesaf mae eich gyrfa’n mynd i’r cyfeiriad cywir.

Disgrifiad Cyffredinol: Dyn yn dringo ysgol

Cynulleidfa: Newydd-ddyfodiaid

Iaith: Cymraeg

Poster image

Maint y ffeil:

Gydag ehangder darlun a marciau argraffu

LAWRLWYTHO
Maint y ffeil:

Ychwanegwch eich logo eich hun at yr ased hwn

LAWRLWYTHO