Teitl Llawn: Faint o swyddi sy'n bodoli lle y rhoddir llwyth o gyfrifoldeb i chi?

Neges: Pan rydych yn dewis gyrfa mewn adeiladu byddwch yn cychwyn yn
gadarn.  Gyda chyfleoedd i hyfforddi a datblygu’ch gyrfa, gallwch gyflawni eich llawn botensial a chwarae rôl enfawr mewn diwydiant sy’n symud ymlaen

Disgrifiad Cyffredinol: Prentis ar safle adeiladu, gyda pheiriant yn y cefndir.

Cynulleidfa: Prentisiaid

Iaith: Cymraeg

Poster image

Maint y ffeil:

Gydag ehangder darlun a marciau argraffu

LAWRLWYTHO