Teitl Llawn: Mae adeiladu'n mynd i un cyfeiriad… i fyny

Neges: Bydd adeiladu’n creu 224,000 o swyddi newydd dros y pum mlynedd nesaf trwy brif brojectau a gynllunnir ar draws y DU.  Felly os ydych eisiau argymell gyrfa maent yn gallu cyrraedd uchderau newydd ynddi, dewiswch adeiladu.

Disgrifiad Cyffredinol: Dynion yn gweithio ar dyrbin gwynt ar y môr.

Cynulleidfa: Cynghorwyr Gyrfaoedd

Iaith: Cymraeg

Gwybodaeth Brint: 6m o hyd x 2m o uchder
5mm o estyniad darlun, o leiaf 300 DPI a graddfa 25% (ar gyfer gwaith celf sy'n cynnwys delweddau rhastr)

Deunyddiau i'w lawrlwytho:

Delwedd poster
Maint y ffeil: 11.8 MB

Cliciwch yma i'w lawrlwytho

LAWRLWYTHO