Enw'r Gweithgaredd:
Her SOS Parc Casement CREST – Lefel Arian

Disgrifiad o'r Gweithgaredd:
Mae Her SOS Parc Casement CREST yn weithgaredd tîm. Bydd angen cynhyrchu adroddiad papur newydd am drawsnewid stadiwm Parc Casement yn lloches allgymorth cynaliadwy gyda ffocws ar heriau cyflenwi dŵr, cysylltiadau trafnidiaeth, strwythurau adeiladu, ynni, rheoli gwastraff a gwaith tanddaearol.

Bydd angen i aelodau'r tîm gael cymorth mentor o'r Sector Peirianneg Sifil.

Nodau'r Gweithgaredd: Mae Gwobrau CREST yn anelu at godi ymwybyddiaeth o bynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ymhlith pobl ifanc a thynnu sylw at y gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r pynciau hyn.

Erbyn diwedd y prosiect, dylai cyfranogwyr fod wedi cynhyrchu:

  • Adroddiad papur newydd
  • Cynllun o'r safle (graddfa 1cm - 2m)
  • Cynnig sy'n disgrifio'r cynllun o'r safle ac yn nodi sut mae'r cynllun yn diwallu anghenion y gymuned
  • Copi o gynllun y prosiect (dadansoddiad llwybr hanfodol) a ddefnyddiwyd i gwblhau'r her
  • Adroddiad myfyriol byr gan bob aelod o'r tîm
Casement Park SOS

Cynulleidfa (Oedran Delfrydol): Rhwng 14 a 16 oed

Maint y Grŵp: I'w drafod gydag arweinydd y gweithgaredd.

Rhagor o Wybodaeth: I gael manylion llawn am y gweithgaredd gweler Dalen Flaen y Gweithgaredd sy'n darparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwaith Paratoi ac Adnoddau Angenrheidiol

  • Dolenni Cwricwlwm/Sector/Sgiliau Cyflogadwyedd

  • Gweithgareddau Ymestynnol

  • Amserlen Arfaethedig


Lawrlwytho Dogfennau 

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gweithgaredd:

Cyflogwyr:

Maint y ffeil: 1.6MB

Her SOS Parc Casement CREST - Gwybodaeth Ychwanegol i Lysgenhadon

LAWRLWYTHO

Arweinydd y Gweithgaredd:

Maint y ffeil: 2.5MB

Her SOS Parc Casement CREST - Gwybodaeth Ychwanegol i Arweinwyr y Gweithgaredd

LAWRLWYTHO

Cyfranogwyr:

Maint y ffeil: 1.6MB

Her SOS Parc Casement CREST - Canllaw i Gyfranogwyr ar Ddadansoddi Llwybrau Hanfodol

LAWRLWYTHO

Lawrlwytho Pob Dogfen:

Maint y ffeil: 9.2MB

Lawrlwytho pob dogfen ar gyfer Her SOS Parc Casement CREST - Lefel Arian.

LAWRLWYTHO