Facebook Pixel

Drysau Agored

Bydd Drysau Agored yn dychwelyd ar ddydd Llun 18 Mawrth hyd at ddydd Sadwrn 23 Mawrth 2019.

Ar agor i'r cyhoedd am wythnos yn unig bob blwyddyn, mae Drysau Agored yn golygu bod cannoedd o safleoedd adeiladu byw yn croesawu miloedd o bobl y tu ôl i'r llenni i weld sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd.

Dysgwch am yr ystod eang o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a theithio o gwmpas rhai o'r safleoedd hanesyddol a modern mwyaf cyffrous ledled Lloegr, yr Alban a Chymru.

Chwiliwch y map a threfnwch eich ymweliad am ddim heddiw!

Dyluniwyd y wefan gan S8080