Facebook Pixel

Mae'r Sioe WOW

Mae'r Sioe WOW arbennig ar gyfer adeiladu, ‘Building Your Future,’ yn siŵr o gael gwared â llawer o stereoteipiau a rhagdybiaethau ynghylch y diwydiant adeiladu a bydd yn arddangos pam bod gan un o bob deg o bobl yn y DU yrfaoedd yn y sector hwn.

 mwy nag 80 o rolau prentisiaeth ym maes adeiladu, pa rai sy'n gywir ar gyfer eich myfyrwyr? Mae'r diwydiant adeiladu yn agored i bawb ac mae'n creu gweithlu amrywiol ar gyfer y dyfodol.


Beth yw'r Sioe WOW?

Mae Sioe WOW yn ymchwilio i ryfeddod yr amgylchedd adeiledig a'r dewis gwych o brentisiaethau mewn adeiladu sydd ar gael i bobl ifanc ar hyn o bryd!

Bydd y sioe yn cynnwys prosiectau a phobl o bob rhan o'r DU ac yn amlygu'r amrywiaeth annisgwyl o gyfleoedd cyflogaeth.

 

WOW Show logo

Pam gwylio'r Sioe WOW?

Mae'n arddangos amrywiaeth o gyflogwyr a gweithleoedd, a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr weld pobl ifanc fel nhw, sydd wedi gwneud y trawsnewid gwerth chweil i'r diwydiant adeiladu.

 rhaglenni dogfen bach a phecynnau a arweinir gan ohebwyr, ynghyd â Chwestiynau ac Achosion rhyngweithiol, bydd yn rhoi cipolwg diddorol i fyfyrwyr ar fyd gwaith.

Bydd y sioe yn cael ei chefnogi â chynlluniau gwersi sy'n cysylltu â dysgu'r cwricwlwm. Bydd hyn yn rhoi'r gwahanol lwybrau i fyfyrwyr iddynt ddechrau gyrfa mewn adeiladu.


The Wow Show Construction Special FULL with Q&A | 39.41
Dyluniwyd y wefan gan S8080