Facebook Pixle

Swyddi Adeiladu

Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig amrywiaeth anferth o rolau, a digon o le i gamu ymlaen yn eich gyrfa. P'un a hoffech weithio ar safle adeiladu neu mewn swyddfa - neu gyfuniad o'r ddau - mae'n dra tebygol y bydd yna rôl sydd o ddiddordeb i chi ac a fydd yn eich herio.

Dewch o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am y nifer fawr o yrfaoedd adeiladu sydd ar gael, gan gynnwys ystodau cyflogau, gwobrau a buddiannau, sut i wneud cais a'r galw am swyddi.

3 ffordd wych o ddod o hyd i'r rôl iawn i chi

Chwiliwch am rolau addas yn y diwydiant adeiladu sy'n cyfateb orau i'ch diddordebau a'ch sgiliau ac edrychwch i weld sut y gall gyrfaoedd ddatblygu dros amser.

Rhowch gynnig ar un o'r ffyrdd canlynol o chwilio am rolau:

Rolau yn y diwydiant adeiladu

Dewch o hyd i'r holl wahanol fathau o rolau sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

Dewch o hyd i rôl yn y diwydiant adeiladu

Cwis Personoliaeth

Am wybod pa rôl sy'n addas i chi? Rhowch gynnig ar ein cwis er mwyn gweld pa ran o'r diwydiant adeiladu sy'n gweddu orau i chi. Cofiwch ei rannu â'ch ffrindiau ar ôl gorffen!

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth

Rhowch gynnig ar y cwis
Dyluniwyd y wefan gan S8080