Facebook Pixle

Y sawl sy'n newid gyrfa

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Mewn gwirionedd, gallai eich sgiliau a phrofiad proffesiynol presennol fod yn drosglwyddadwy a gallai fod galw mawr amdanynt hyd yn oed.


Sut fydd fy sgiliau'n fy helpu?

Mae nifer o feysydd gwaith o fewn y diwydiant adeiladu sy'n hawdd eu cyrchu ar gyfer y rhai hynny sydd â'r sgiliau a'r profiad perthnasol. Mewn gwirionedd, gallai eich sgiliau a phrofiad proffesiynol presennol fod yn drosglwyddadwy a gallai fod galw mawr am rai o'r rolau hyn hyd yn oed.


Beth os nad yw fy ngradd yn gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu?

Os oes gennych radd eisoes nad yw'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r diwydiant adeiladu, efallai y bydd angen i chi ennill rhywfaint o brofiad gwaith perthnasol neu gwblhau cwrs trosi adeiladu. Efallai y bydd eich cyflogwr yn caniatáu i chi astudio cymhwyster perthnasol ar sylfaen ran-amser tra'ch bod yn eich rôl adeiladu newydd.


If you could give one piece of advice | 01:38
Dyluniwyd y wefan gan S8080