Facebook Pixel

Sgiliau trosglwyddadwy

Yn ystyried newid gyrfa? Gall eich sgiliau fod yn werthfawr i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu.

Mae'r diwydiant adeiladu yn ddiwydiant enfawr sydd angen llawer o wahanol bobl â llawer o sgiliau gwahanol. P'un a ydych newydd raddio, yn dychwelyd i'r gwaith ar ôl saib neu'n ystyried newid gyrfa, mae rhywbeth at ddant pawb.


Eich sgiliau

Efallai y byddwch yn synnu faint o sgiliau sydd gennych eisoes sy'n ddefnyddiol ym maes adeiladu. Fel diwydiannau eraill, mae angen pobl a all weithio mewn tîm a chyflawni nodau, sy'n ymwybodol o ddiogelwch, a all fodloni terfynau amser a chyfathrebu'n dda. Mae sgiliau technegol fel dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) neu brofiad o gynlluniau a darluniau yn ddefnyddiol hefyd.

Wyddech chi...

1801 Ffatrïoedd ym Manceinion

Ffatrïoedd ym Manceinion a sbardunodd y Chwyldro Diwydiannol - cafodd y melinau ager cyntaf yn y byd eu hadeiladu gan A&G Murray yn 1801.


Eich diwydiant

Gall fod yn haws symud i'r diwydiant adeiladu os ydych wedi gweithio mewn diwydiannau tebyg fel peirianneg neu olew a nwy. Hyd yn oed gyda phrofiad mewn diwydiannau gwahanol iawn, fel gweithgynhyrchu neu wasanaethau creadigol, bydd gennych sgiliau pwysig sydd eu hangen ar gyflogwyr adeiladu.

Edrychwch i weld pa sgiliau y gallech eu trosglwyddo o'ch diwydiant:

Dyluniwyd y wefan gan S8080