Facebook Pixel

Ysbrydoli Adeiladu

Inspiring Construction

Mae Ysbrydoli Adeiladu yn ymgyrch ar y cyd gan Build UK a CITB i roi'r wybodaeth, yr adnoddau a'r cyngor sydd eu hangen arnoch er mwyn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ymuno â'r diwydiant adeiladu.

Ar y dudalen hon gallwch ddysgu rhagor am Drysau Agored, chynllun Llysgenhadon Ewch Am Adeiladu, y cwrs Pont i'r Diwydiant Adeiladu arloesol yn ogystal â dysgu am rai o'r adnoddau gwych ar Am Adeiladu.
Dysgwch sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu

Diwrnod ym mywyd

 

Day in the life example

 

Straeon am fywyd go iawn gan bobl yn y diwydiant adeiladu. Dysgwch sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Rolau yn y diwydiant adeiladu

Roles in construction graphic

Hoffech chi reoli prosiect? Dylunio adeilad? Dysgu crefft? Gweithio yn yr awyr agored? Bod yn rhan o dîm?

Porwr gyrfaoedd

Careers explorer

P'un a wnaethoch chi adael yr ysgol yn 16 neu fynd ymlaen i addysg uwch, mae gan y diwydiant adeiladu rywbeth ar eich cyfer

Dyma'r diwydiant gorau i fod ynddo yn bendant! Rydych ar y safle, felly ni chewch eich cau mewn swyddfa drwy'r dydd.

MYRNA AYOUBI - RHEOLWR DYLUNIO CYNORTHWYOL

  • Mae Ysbrydoli Adeiladu yn ymgyrch ar y cyd gan Build UK a CITB
Dyluniwyd y wefan gan S8080