Mae prosiectau adeiladu cyffrous yn digwydd drwy’r amser, ym mhob cwr o’r byd, ac rydyn ni ar fin edrych ar rai o’r adeiladau uchaf sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Mae’r adeiladau hyn, sy’n cyrraedd uchelfannau newydd, yn llythrennol, yn brawf o’r hyn y gall gweithio ym maes adeiladu ei olygu. Darllenwch ymlaen i gael gwybod am yr adeiladau anhygoel hyn a’r penseiri.

Tŵr Jeddah, Jeddah, Sawdi Arabia - 3,281 troedfedd

Y bwriad yw i Dŵr Jeddah, a oedd yn arfer cael ei alw’n Dŵr y Deyrnas, fod yr adeilad 1 km (3,281 t) o uchder cyntaf yn y byd. Ar ôl ei orffen, dyma fydd canolbwynt atyniad i dwristiaid a fydd yn cael ei alw’n Ddinas Economaidd Jeddah. Crëwyd dyluniad y tŵr gan y pensaer o America, Adrian Smith, a wnaeth hefyd ddylunio’r Burj Khalifa, ond arweinydd y prosiect yw’r tywysog o Sawdi Arabia, Al-Waleed bin Talal. 

Cafodd Smith ac Al-Waleed eu hysbrydoli gan ddail yn saethu i fyny o’r ddaear, gan ddylunio’r adeilad i edrych felly, fel symbol o dwf a ffyniant. Ar y brig, bydd penty enfawr yn caniatáu i deulu fyw yng nghoron yr adeilad. Mae teras awyr crwn, a ddyluniwyd i ddechrau fel glanfa hofrenyddion, yn ymwthio o un o’r lefelau uchaf, yr uchaf o’i fath yn y byd. 

Merdeka PNB118, Kuala Lumpur, Maleisia - 2,113 troedfedd

Mae Merdeka 118 yn nendwr 118 llawr, 644 metr (2,113 troedfedd) sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd yn Kuala Lumpur, Maleisia. Ar ôl ei orffen, hwn fydd yr adeilad uchaf ym Malaysia a De-ddwyrain Asia, a’r ail adeilad uchaf yn y byd. 

Dyluniwyd y tŵr gyda chymysgedd o ffasedau siâp diemwnt, a’r bwriad yw eu bod yn symbol o amrywiaeth Maleisia. Bydd y pedwar llawr uchaf yn cael eu defnyddio fel dec arsylwi ac amgueddfa. Mae’r adeilad yn cael ei adeiladu o wydr a dur, gyda digon yn digwydd y tu mewn iddo, gan gynnwys canolfan siopa, swyddfeydd ac ardaloedd preswyl.  

Canolfan Greenland Wuhan, Wuhan, Tsieina - 2,087 troedfedd

Mae’r tŵr enfawr hwn yn cael ei adeiladu ar lannau Afon Yangtze a bydd yn cynnwys swyddfeydd, fflatiau ac ystafelloedd gwesty.  Er ei fod wedi’i ailgynllunio oherwydd rheoliadau gofod awyr, fel nad yw ei uchder yn fwy na 500 metr uwchben lefel y môr, mae ei ddyluniad yn ystyried sefydlogrwydd, gyda chynllun llawr trionglog sy’n culhau’n raddol ar hyd ei uchder i amddiffyn rhag gwyntoedd dwys a digwyddiadau seismig.  

Ar ben y tŵr, bydd cromen wedi’i gorchuddio’n llwyr â gwydr, a fydd yn cael ei goleuo er mwyn cael effaith ddramatig. Isod, mae’r adeilad wedi’i strwythuro gyda rhannau o loriau wedi eu gosod yn ôl, gan greu ‘slotiau’ yn y ffrâm gyffredinol i leihau effaith gwyntoedd.  

Tŵr Grand Rama 9, Bangkok, Gwlad Thai - 2,018 troedfedd

Mae Tŵr Grand Rama 9, sydd i fod i gael ei gwblhau yn 2021, (a arferai gael ei alw’n Rama IX Super Tower), yn nendwr yn Bangkok, Gwlad Thai. Bwriedir iddo fod yn 125 o loriau, 615 m (2,018 troedfedd) o uchder, a dyma fydd yr adeilad uchaf yng Ngwlad Thai, record sy’n cael ei dal ar hyn o bryd gan Breswylfeydd Glan y Dŵr Magnolias, sy’n 316 m (1,037 troedfedd) o uchder. 

Bydd gofod swyddfa 24 awr cyntaf Gwlad Thai ar lefelau isaf y tŵr, gyda dros 90,000 metr sgwâr o ofod. Bydd y lloriau uchaf yn westy 6 seren, gyda dec arsylwi ar gyfer ymwelwyr a thwristiaid ar frig yr adeilad. Bydd Grand Rama 9, a gynlluniwyd gan Architects 49 Cyf, yn sicrhau ardystiad lefel platinwm ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Ynni a Dyluniad Amgylcheddol (LEED) gan Gyngor Adeiladau Gwyrdd yr UDA, ac yn eco-gyfeillgar ac yn defnyddio ynni’n effeithlon.  

Tŵr 1 y Ganolfan Ariannol Fyd-eang, Shenyeng, Tsieina - 1,864 troedfedd

Disgwylir i Dŵr 1 y Ganolfan Gyllid Fyd-eang gael ei gwblhau yn 2021, a bydd yn ganolbwynt trawiadol i ardal fusnes ganolog Shenyang, sy’n adnabyddus fel dinas ddiwydiannol gyntaf y wlad, a hefyd fel cartref hynafiaid ymerawdwyr y Frenhinlin Qing. Bydd yn rhan o’r ‘Coridor Aur’, sy’n edrych dros barc ac Afon Nanyun. 

Ar ben yr adeilad, bydd ‘perl’ enfawr, 50 metr o ddiamedr, a fydd yn gartref i glwb gweithredwyr egsgliwsif, a bydd swyddfeydd ar y lefelau is. Gan ei fod yn rhan o gyfadeilad, bydd pum adeilad preswyl moethus uchel yn amgylchynu’r tŵr, pob un yn codi tua 200 metr uwchben podiwm sydd hefyd yn cynnwys canolfan siopa. 

Tŵr Tirnod Canolfan Skyfame, Nanning, Tsieina - 1,732 troedfedd

Y bwriad yw i’r adeilad hwn, sydd i fod i gael ei ddadorchuddio yn 2023, gyrraedd uchder o 1,732 troedfedd, gyda 72 llawr uwchben y ddaear. Mae cynlluniau’r prosiect hwn wedi bod yn arbennig o gyfrinachol, ond rydym yn gwybod y bydd yn ninas Nanning yn ne Tsieina, yn agos at ffin y wlad â Fietnam.  

Daw ei enw gan y cwmni y tu ôl i’r prosiect adeiladu, Skyfame Limited, ond nid ydynt eto wedi rhyddhau unrhyw gynlluniau swyddogol na lluniau o sut olwg fydd ar yr adeilad ar ôl ei gwblhau. Yn ôl rhai o’r sïon, bydd yn adeilad arbennig o wyrdd, gan ystyried llysenw Nanning fel ‘Y Ddinas Werdd’. Mae’r ddinas yn enwog am doreth o ddeiliach isdrofannol ac am Barc y Bobl hardd yng nghanol y ddinas.  

Evergrande International, Hefei, Tsieina - 1,699 troedfedd

Hwn fydd yr adeilad uchaf yn nhalaith Anhui ac un o’r adeiladau uchaf yn y byd ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu, ond mae’r gwaith adeiladu wedi’i atal ar hyn o bryd ar ôl dechrau yn 2016. Gyda thua 112 o loriau’n cynnwys swyddfeydd, eiddo preswyl ac ystafelloedd gwesty, hwn fydd y nendwr cyntaf yn Hefei, ac mae’n cael ei arwain gan y grŵp adeiladu Atkins.   

Pan fydd y gwaith yn dechrau, bydd pedwar strwythur is yn amgylchynu’r tŵr canolog, a’r pump yn rhai siâp bambŵ. Dywedodd KY Cheung, cyfarwyddwr dylunio prosiect Atkins: "Ysbrydolwyd ein cysyniad dylunio gan fambŵ, sy’n cynrychioli ffyniant a chryfder yn ôl diwylliant Tsieineaidd." 

Central Park Tower, Dinas Efrog Newydd, UDA - 1,550 o droedfeddi

Bydd yr adeilad preswyl moethus hwn ar Res y Biliwnyddion ar 57th Street yn Midtown Manhattan, a dyma fydd yr ail nendwr uchaf yn yr Unol Daleithiau unwaith y bydd wedi’i gwblhau tua diwedd 2020 / dechrau 2021.  

Yn ogystal â mannau byw o’r safon uchaf, bydd y pedwerydd llawr yn cynnwys y ‘Central Park Club’ gyda lolfa, theatr, ystafell gynadledda, ardal chwarae a lolfa i blant hŷn. Mae’r gwaith adeiladu wedi cynnwys defnyddio deunyddiau drud ar gyfer y tu mewn, fel lloriau derw gwyn a dodrefn wedi’u gwneud yn arbennig. Ar saith llawr gwaelod y tŵr bydd siop adrannol Nordstrom, a dyna pam mae rhai yn cyfeirio at y tŵr fel ‘Tŵr Nordstrom’.  

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i weithio ym maes adeiladu?

Drwy ddilyn gyrfa ym maes adeiladu, gallech fod yn rhan o brosiectau fel y rhain. Mae angen amrywiaeth o bobl i gwblhau pob prosiect adeiladu, o weithwyr llaw i beirianwyr a thrydanwyr.  

Ddim yn siŵr pa opsiynau sydd gennych? Gallwn eich helpu drwy roi rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a phrentisiaethau. Neu, beth am edrych drwy restr A i Y o yrfaoedd ym maes adeiladu? Mae gennym hyd yn oed gwis i’ch helpu i ddod o hyd i’r rolau sydd fwyaf addas i chi ar sail eich diddordebau, eich sgiliau a’ch cymwysterau.

Cysylltwch â ni ar ein cyfryngau cymdeithasol os oes gennych unrhyw ymholiadau: 

Instagram - @goconstructuk 

Facebook - @GoConstructUK 

Twitter - @GoConstructUK