mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.


1. Amlygodd Gwobrau Generation for Change [Cenhedlaeth er Newid] eleni y gweithlu cynyddol o staff adeiladu brwdfrydig yn y DU


2. Dangosodd Prifysgol Beckett Leeds i ni wynebau peirianwyr y diwydiant ar gyfer y dyfodol


3. Cyfarfu'r byd ffasiwn â'r byd adeiladu yn #WIC2018


4. Fe gawson ni ein hatgoffa bod gan y diwydiant adeiladu rhai o'r swyddi gorau yn y byd!


5. Fe wnaeth 'MUMA' o Lundain roi cenfigen bensaernïol i ni â chynllun ei Ysgol Feithrin newydd yng Nghaergrawnt bit.ly/2I1i1tz


6. Fe gawson ni'r profiad calonogol o wneud i freuddwydion Joseff ddod yn wir


7. Fe wnaeth Grŵp Streetspace ein galluogi i amsugno harddwch cynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu


8. Ac yn olaf, ond yn sicr nid yn lleiaf, croesawodd Ewch i Adeiladu Jessica Tabibi @girlonabuildingsite fel ein cyfranogwraig #TakeoverTuesday gyntaf erioed!Cymerwch ran

Dysgwch am yr ystod anferth o swyddi adeiladu sydd ar gael yn y sector â'n Harchwiliwr Gyrfaoedd neu gymryd ein cwis personoliaeth i gael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas i chi.