mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.


1. We hear you Esther! #Inspire #Womeninconstruction

2. Whoah… That saw’s as big as you #Carpenter #Joiner

3. Nominations now open for the most inspiring apprenticeship programme

4. Great work Katie – Don’t miss the WOW Show on 27 Feb

5. Exciting times ahead for construction in 2019

6. Get yourself on-site by booking a free Open Doors visit

7. Have you got a head for heights like Tim?

8. Have you got happy feet? Share yours #mydickiesworkwear


Cymerwch ran

Dysgwch am yr ystod anferth o swyddi adeiladu sydd ar gael yn y sector â'n Harchwiliwr Gyrfaoedd neu gymryd ein cwis personoliaeth i gael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas i chi.