mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.


1. A huge congrats to all of the SkillBuild medalists - results here!

2. Thank you Sadiq Khan for visiting us at Skills London and having a chat with the apprentices and team

3. You're incredible Michelle 😊

4. Getting excited about construction EARLY 👏

5. We love your blog #BeththeBricky

6. Great news Volker Wessels 👍

7. We hope Rebecca's inspired you into construction

8. Excellent topics covered - well done Christina and the fabulous panellists


Cymerwch ran

Dysgwch am yr ystod anferth o swyddi adeiladu sydd ar gael yn y sector â'n Harchwiliwr Gyrfaoedd neu gymryd ein cwis personoliaeth i gael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas i chi.