mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.


1. #dogsinconstruction


2. Fe wnaethom eich annog i ystyried adeiladu ar y diwrnod canlyniadau hwn


3. Fe wnaeth Constructionlass ddangos i ni sut mae adeiladu'n rhoi yn ôl


4. Fe wnaeth y rhyfeddol Sophie Lydia Smith gymryd ein Instagram drosodd


5. Fe wnaeth y siwt hon ein hanfon ni o dan y dŵr...


6. Fe wnaeth y triawd hwn baentio llun i ni o'r dyfodol i fenywod mewn adeiladu


7. Fe wnaeth srm_construction ddangos eu seren sy'n codi i ni!


8. Fe wnaeth Precision Skar ddangos ffyrdd arloesol i ni o drawsnewid gwastraff


Cymerwch ran

Dysgwch am yr ystod anferth o swyddi adeiladu sydd ar gael yn y sector â'n Harchwiliwr Gyrfaoedd neu gymryd ein cwis personoliaeth i gael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas i chi.