mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.


1. Arddangosodd Gwobrau Ewropeaidd Menywod mewn Adeiladu a Pheirianneg 2018 y menywod eithriadol o dalentog yn y diwydiant heddiw


2. Yn dilyn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, atgoffodd CITB ni pa mor bwysig yw'r achos gwerth chweil hwn 


3. Gwelodd Gwobrau Diwydiant BMJ 2018 wyneb gyfarwydd yn cefnogi ein diwydiant


4. Dangosodd y chwiorydd Robinson wrthym sut mae menywod ifanc ar flaen y gad o ran hyrwyddo gyrfaoedd STEM yn y diwydiant adeiladu


5. Fe wnaeth Lee Andrew Hartfield, 24 oed, ein hatgoffa am yr heriau fertigol bondigrybwyll o fod yn friciwr


6. Fe gawson ni'r pleser o gyflwyno Katie Kelleher fel ein hail #TakeoverTuesday


7. Fe wnaeth WoW Show UK lansio a gwneud ysgolion ledled y wlad yn ymwybodol o fanteision ymuno â'r diwydiant hwn sy'n fythol gyffrous


8. Rhoddodd Weston Media gipolwg i ni ar y defnydd anhygoel o sganio VR a 3DCymerwch ran

Dysgwch am yr ystod anferth o swyddi adeiladu sydd ar gael yn y sector â'n Harchwiliwr Gyrfaoedd neu gymryd ein cwis personoliaeth i gael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas i chi.