mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n casglu'r rhesymau pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu.


1. Cawsom ein llonni gan RICS North â’u dathliad lliwgar o fis Pride


2. Codwyd ein gobeithion ar gyfer y dyfodol â’r neges gadarnhaol hon gan Faer Llundain


3. Cawsom ein hysbrydoli gan DIRTT i agor ein lleoedd gwaith/byw â’u ‘Wal Plygu’


4. Croesawom syrfëwr meintiau, Rachel Ricketts, i’n Instagram ar gyfer #TakeoverTuesday y mis yma bit.ly/2wPwTJq


5. Gwelom lansiad y gêm cyffrous, Rheolwr Adeiladu


6. Cawsom ein cyffro gan yr adeilad rhestredig gradd II hwn


7. Arddangosodd Seremoni Wobrwyo Datblygiad Adeiladu ein pobl ifanc dalentog


8. Dangosodd 3thermo_uk ddyfodol systemau gwresogi ecogyfeillgar a chynaliadwy i niCymerwch ran

Dysgwch am yr ystod anferth o swyddi adeiladu sydd ar gael yn y sector â'n Harchwiliwr Gyrfaoedd neu gymryd ein cwis personoliaeth i gael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas i chi.