Facebook Pixel

Chwilio

Filter

BLOG A DIGWYDDIADAU CHWILIO

Reset Filter
Dychwelodd eich chwiliad am 226 ganlyniadau
27 Mawrth 2023

In this Go Construct guide, we look at what A levels you will need to get an architecture career when you finish your studies.
Pa fathau o drydanwyr sydd ar gael?
01 Ionawr 0001

Pa fathau o drydanwyr sydd ar gael?

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn drydanwr, mae llawer o gyfleoedd gan fod sawl gwahanol fath o drydanwr. Gallech arbenigo mewn gweithio mewn lleoliadau preswyl neu ar osodiadau masnachol. Gallech ddylunio systemau trydanol cyfan neu brofi offer i weld a ydynt yn ddiogel i’w defnyddio. Mae ein canllaw isod yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o drydanwyr sydd ar gael, a’r lefelau maen nhw’n gweithio arnynt.
Prosiectau adeiladu eiconig – Stadiwm Olympaidd 2012
07 Awst 2023

Prosiectau adeiladu eiconig – Stadiwm Olympaidd 2012

Mae gan bob un ohonom atgofion gwych am Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012, gydag Usain Bolt, Mo Farah, Jessica Ennis-Hill, Bradley Wiggins, Jonny Peacock a’r seremoni agoriadol ymhlith yr uchafbwyntiau. Fodd bynnag, roedd adeiladu’r lleoliadau a’r parc Olympaidd yn Nwyrain Llundain yn goblyn o dasg. Pam gafodd y rhan honno o Lundain ei dewis? Faint wnaeth y cyfan ei gostio? Beth ddigwyddodd i’r lleoliadau ar ôl i’r Gemau ddod i ben?
Beth i’w wneud ar ôl TGAU
23 Awst 2023

Beth i’w wneud ar ôl TGAU

P’un a ydych wedi cyflawni y tu hwnt i’r hyn yr oeddech yn gobeithio amdano, neu’n teimlo’n siomedig yn eich canlyniadau, efallai eich bod yn pendroni beth sy’n dod ar ôl TGAU.
Eich canllaw cyflawn i brentisiaethau CAD
05 Medi 2023

Eich canllaw cyflawn i brentisiaethau CAD

Os oes gennych ddiddordeb mewn celf a dylunio a bod gennych feddwl technegol, yna gallai gyrfa mewn dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) fod yn addas i chi. Fel technegydd neu weithredwr CAD, gallech fod yn troi syniad cleient neu fraslun pensaer yn fodel 3D rhyngweithiol o sut olwg fydd ar yr adeilad. Bydd eich gwaith yn cael ei werthfawrogi gan benseiri, peirianwyr a chleientiaid, a byddwch yn aelod pwysig o unrhyw dîm prosiect adeiladu.
Dyw hi byth yn rhy hwyr: prentisiaethau i oedolion yn Llundain
11 Medi 2023

Dyw hi byth yn rhy hwyr: prentisiaethau i oedolion yn Llundain

Gall cyfleoedd prentisiaethau guro ar unrhyw oedran. P’un a ydych yn 16 neu’n 60 oed, gallwch ddilyn rhaglen o ddysgu seiliedig ar waith â chyflogwr, cael eich talu wrth i chi ei wneud a dysgu sgiliau ymarferol a all eich helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa newydd.
Prentisiaethau yn Essex
15 Medi 2023

Prentisiaethau yn Essex

Pan ddaw i brentisiaethau, “yr unig ffordd yw Essex”! Yn wir, mae Essex yn sir sydd ag amrywiaeth enfawr o gyfleoedd prentisiaeth. Mae bod yn agos at Lundain a chael cymysgedd o ddiwydiannau ar draws trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig yn golygu bod gan Essex ystod amrywiol o brentisiaethau, pa bynnag fath o yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi.
Y 10 Rheswm Gorau I Ddod Yn Llysgennad Stem Am Adeiladu
09 Gorffennaf 2021

Y 10 Rheswm Gorau I Ddod Yn Llysgennad Stem Am Adeiladu

Ydych chi’n gweithio ym maes adeiladu ac yn angerddol am y diwydiant rydych chi am ei rannu ag eraill? P’un a ydych chi’n brentis blwyddyn gyntaf neu’n Brif Swyddog Gweithredol, mae cynllun Llysgennad STEM Am Adeiladu yn ffordd berffaith o ysbrydoli pobl ifanc i ymuno â’n diwydiant lliwgar.
Dyluniwyd y wefan gan S8080