LGBT yn y golwg, ar y safle: dod allan yn y diwydiant adeiladu

Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siarad â ni am ei phrofiadau.

Thema Mis Hanes LGBT eleni yw heddwch, gweithredu a chymodi, a gaiff ei harchwilio trwy ein cyfres fach â 3 rhan.

Dw i ond yn ceisio bod y fersiwn gorau ohonof fy hun.


Cymodi

Er bod Christina yn dweud nad yw hi erioed wedi bod yn hapusach ers iddi drawsnewid yn 2014, mae'n gwbl barod i gydnabod bod gwahaniaethu yn dal i fodoli yn y diwydiant adeiladu.

"Mae'n dal i fod yno mewn rhai rhannau o'r diwydiant. Byddai'n wych pe byddai mwy o gwmnïau'n datblygu polisïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant cynhwysfawr. Nid oes gan lawer ohonynt bolisi trawsnewid, fel sydd gyda ni yn Kier, ond mae mwy yn mabwysiadu 'polisïau dim gwylwyr goddefol' i atal pobl rhag anwybyddu ymddygiadau sarhaus. "

"Wedi dweud hynny, galla i fynd ar y safle a dwi'n cael fy nhrin fel unrhyw un arall. Dw i'n cael fy sicrhau ac yn synnu'n gyson am ba mor dda mae wedi bod. "

"Do, colles i rai ffrindiau agos wrth drawsnewid. Ond Dw i wedi ennill llawer mwy ers hynny.”

"Ar ddiwedd y dydd, dw i am gael fy nerbyn am bwy ydw i. Dw i am fyw fy mywyd fel menyw draws. Ond dw i ond yn unigolyn yn ceisio bod y fersiwn gorau ohonof fy hun. "
 
"Pan all pobl fod eu hunain, maen nhw'n hapusach, maen nhw'n ffurfio perthnasoedd cryfach, ac maen nhw'n perfformio'n well."

"Nid oes rhaid i ddod allan yn y diwydiant adeiladu eich dal yn ôl. Gall fod yn beth da. "

Christina Riley Pride 2018 London

Cael cymorth 

Mae Christina'n dweud ei fod yn haws nag erioed i gael cymorth yn y sector.

"Dewch draw i ddigwyddiadau rhwydwaith LGBT+, gan fod digon yn digwydd ac maen nhw'n fannau diogel i bobl LGBT yn ein diwydiant. Mae gan grefftau a phroffesiynau penodol eu grwpiau eu hunain hefyd, megis InterEngineering ar gyfer peirianwyr. Mae llawer o gyngor ar gael a llawer o bobl a all ddarparu cymorth. "

Cael eich ysbrydoli

Cyfres fach LGBT:

Darllenwch am hanes LGBT yn yr amgylchedd adeiledig

Gwiriwch ein cyfranogwyr gwych #TakeoverTuesday ar Instagram sy'n cynnig cipolwg ar eu diwrnod gwaith, gan gynnwys Christina!