LGBT yn y golwg, ar y safle: dod allan yn y diwydiant adeiladu

Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siarad â ni am ei phrofiadau.

Thema Mis Hanes LGBT eleni yw heddwch, gweithredu a chymodi, a gaiff ei harchwilio trwy ein cyfres fach â 3 rhan.

Mae mannau diogel ar gyfer pobl sydd angen siarad. Rydym yn symud i'r cyfeiriad cywir.


Gweithredaeth

Ers dod allan yn 2014, mae Christina wedi ymroddi i ymgyrchu dros gydraddoldeb LGBT a chynhwysiant yn y gweithle, â chefnogaeth Kier.

"Doeddwn i byth yn disgwyl bod yn fodel rôl, ond dw i wedi gwneud mwy na 50 o anerchiadau i wahanol gwmnïau ynghylch materion LGBT," meddai.

"Dw i'n is-gadeirydd y Pwyllgor LGBT+ a Chynghreiriaid yn Kier a dw i ar bwyllgor gweithredol Building Equality [Creu Cydraddoldeb], cynghrair o rwydweithiau LGBT cwmni sy'n ysgogi cynhwysiant yn y diwydiant adeiladu."

"Fe wnaethom ei sefydlu yn 2015 â 4 cwmni ac erbyn hyn rydym wedi tyfu i 25 - gan ddangos bod y diwydiant adeiladu'n newid. Mae'n wych gweld cyflogeion adeiladu yn gorymdeithio â Kier a Building Equality mewn digwyddiadau Balchder ledled y wlad. "

Nid yw gweithredaeth Christina wedi mynd heb ei gydnabod. Fe gafodd hi ei rhestru rhif 7 yn y gwobrau Financial Times Outstanding 50 LGBT+ Future Leaders 2018, sef yr unig berson a ddyfarnwyd o'r sector adeiladu; ac enillodd hi'r Wobr Corporate Rising Star yng Ngwobrau Prydain LGBT Prydain yn 2017.

"Erbyn hyn mae pobl yn y diwydiant adeiladu yn meddwl am faterion LGBT. Mae rhwydweithiau a grwpiau cymorth, a mannau diogel ar gyfer pobl sydd angen siarad. Rydym yn symud i'r cyfeiriad cywir. "

Cadwch eich llygaid ar agor am Cymodi, y rhan nesaf yn ein cyfres fach LGBT.

Building Equality and Kier

Cael cymorth 

Mae Christina'n dweud ei fod yn haws nag erioed i gael cymorth yn y sector.

"Dewch draw i ddigwyddiadau rhwydwaith LGBT+, gan fod digon yn digwydd ac maen nhw'n fannau diogel i bobl LGBT yn ein diwydiant. Mae gan grefftau a phroffesiynau penodol eu grwpiau eu hunain hefyd, megis InterEngineering ar gyfer peirianwyr. Mae llawer o gyngor ar gael a llawer o bobl a all ddarparu cymorth. "

Cael eich ysbrydoli

Cyfres fach LGBT:

Darllenwch am hanes LGBT yn yr amgylchedd adeiledig

Gwiriwch ein cyfranogwyr gwych #TakeoverTuesday ar Instagram sy'n cynnig cipolwg ar eu diwrnod gwaith, gan gynnwys Christina!