Pan ddechreuais weithio ym maes adeiladu, cymerais swydd dros dro mewn swyddfa gyda chwmni adeiladu.

Roedd angen gwaith arnaf. Roedd gen i'r holl gamsyniadau arferol ynghylch yr hyn sy'n digwydd ym maes adeiladu – y chwibanu, y safleoedd adeiladu brwnt, yr arwyddion "Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra" ac agweddau negyddol dynion tuag at ferched.

Nid oedd gennyf unrhyw syniad y byddwn yn edrych yn ôl saith mlynedd yn ddiweddarach ac yn gweld fy mod wedi bod ynghlwm wrth rai o'r prosiectau adeiladu uchaf eu proffil yn y DU, wedi cwrdd â'r Frenhines ddwywaith, ac wedi helpu i ysbrydoli cannoedd o bobl ifanc anhygoel i ddechrau ar yrfaoedd gwych.

Rwyf wedi gweithio gyda sefydliadau fel Prifysgol Manceinion, The Co-operative, Grŵp Maes Awyr Manceinion, Clwb Pêl-droed Dinas Manceinion a llu o gynghorau ac ysgolion, ond yn bennaf oll rwyf wedi cael gweithio gyda phobl wirioneddol ysbrydoledig – o fewn y sefydliad a'r tu allan iddo. 

"Fi adeiladodd hwnna"

Mae yna un llinell rydych yn ei chlywed droeon gan bobl sydd wedi gweithio yn y diwydiant am ychydig flynyddoedd neu fwy, sef "Fi adeiladodd hwnna". Pan ddywedwch hi am y tro cyntaf mae'n eich llenwi â balchder.

Yr hyn sy'n wych am y llinell hon yw ei bod yn amhosibl i un person adeiladu rhywbeth ar ei ben ei hun – y gwrthwyneb sy'n wir. Mae angen cannoedd o bobl ar brosiect adeiladu o'r gwaith cynllunio a dylunio i reoli prosiect, y broses adeiladu ei hun, y gwaith comisiynu a chael yr adeilad i weithio.

Ond mae'r llinell yn cyfleu'r hyn a wnaiff y diwydiant adeiladu yn dda – mae'n cael pobl i gydweithio ac mae'n cydnabod bod y rôl a chwaraeir ganddynt yn hanfodol.

Rhoi rhywbeth yn ôl 

Mae'r gwaith a wnaf ychydig yn anarferol ac yn rôl na fydd y rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdani. Rwy'n Gydgysylltydd Addysg a Chymuned.

Mae hyn yn golygu pan fyddwn yn adeiladu rhywbeth – o ysgol i Academi Pêl-droed o'r radd flaenaf – rwy'n gyfrifol am sicrhau ein bod yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol. Gallai hyn fod ar ffurf cynnig hyfforddiant i bobl ddi-waith, helpu pobl i ddychwelyd i'r gwaith, mynd i ysgolion i roi cyflwyniadau ar yrfaoedd neu helpu grŵp cymunedol neu elusen leol.

Mae'n rhaid i mi weithio gyda chleientiaid (cwsmeriaid), cydweithwyr, sefydliadau gwirfoddol, cynghorau, cwmnïau adeiladu eraill ac isgontractwyr (dyma'r sefydliadau sy'n gwneud y gwahanol agweddau ar y gwaith adeiladu).

Un peth rwy'n credu'n gryf ynddo yw cael profiad gwaith os ydych yn ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae llawer o brofiad gwaith yn cael sylw gwael yn y wasg ond mae cynifer o bobl yn ymuno â'r diwydiant fel hyn. Mae'n rhoi cyfle i'r ddwy ochr weld sut maent yn dod ymlaen. Rwyf wedi gweld cynifer o bobl yn dod ar brofiad gwaith, cael amser wrth eu bodd, cael swydd neu ddychwelyd flwyddyn neu ddwy yn ddiweddarach a gwneud cais am swydd – yn fyfyrwyr ac yn bobl hŷn.

Fel diwydiant, mae angen pobl arnom sydd am fod yn rhan o'r sector gwych hwn ac sy'n dod i ddysgu a chael profiadau newydd.

Yn y pen draw, nid oedd sail i'm camsyniadau gwreiddiol. Mae angen i fwy o ferched sylweddoli hyn ac ychwanegu dimensiwn newydd er mwyn helpu i wneud y diwydiant hyd yn oed yn gryfach.