Mae ein #Takeover Tuesday ar Instagram yn cynnig cipolwg gwych i chi ar sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu, trwy arddangos diwrnodau ym mywyd pobl ysbrydoledig sydd â rolau yn y diwydiant.

Roedd yn wych cwrdd â'n cyfranogwyr #TakeoverTuesday, Kimberley a Shaynesia. Fe wnaethom ofyn ychydig o gwestiynau iddynt am eu teithiau i'r diwydiant adeiladu.


Kimberly Hepburn

Kimberley Hepburn, Syrfëwr Meintiau Iau yn TfL

Sut daethoch chi i mewn i'r diwydiant adeiladu?

Pan oeddwn i'n penderfynu rhwng prifysgol a phrentisiaeth, aeth fy nhad i Skills London lle dysgodd e am gynllun prentisiaeth TfL. Fe wnes i sylweddoli fod hyn yn cyd-fynd â'm cryfderau mewn mathemateg a dyna sut y penderfynes i fynd i mewn i adeiladu.

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried mynd i mewn i'r diwydiant, ond nad yw'n siŵr?

Ystyriwch eich opsiynau yn bendant - mae cymaint o gyfle a mae'n sicr bod rhywbeth mewn adeiladu i bawb.

Os ydych chi am gael gyrfa â chorff proffesiynol sydd wedi'i reoleiddio dros y byd i gyd, ac eisiau swydd lle gallwch weithio ar y safle ac yn y swyddfa - yn ogystal â chefnogi rheolwr y prosiect - yna gallai tirfesur fod yn addas i chi!

Fodd bynnag, mae cymaint o opsiynau, felly ystyriwch nhw i gyd.


Shaynesia Byfield

Shaynesia Byfield, Syrfëwr Meintiau Cynorthwyol, TfL

Sut daethoch chi i mewn i'r diwydiant adeiladu?

Roedd fy llwybr i mewn i adeiladu'n eithaf damweiniol. Fe wnes i astudio gwyddoniaeth ar lefel A ac es i ymlaen i wneud gradd brifysgol mewn bioleg. Fy nghynllun cychwynnol oedd mynd i mewn i feddygaeth, ond wedyn sylweddoles i yn fy mlwyddyn olaf nad oedd hynny'n wir addas i mi. Roeddwn i'n lwcus fy mod i wedi llwyddo cael swydd ar ôl y brifysgol, ond doedd hi ddim yn ymwneud â gwyddoniaeth. Roedd ar gyfer busnes cynnal a chadw bach a oedd yn cael ei redeg gan deulu.

Yna, fe wnes i lawer o brofiad gwaith â syrfewyr adeiladu ac fe wnaeth un ohonynt droi ataf i a dweud: “Mae gennych chi fathemateg, mae gennych chi wyddoniaeth - meddyliwch am dirfesur, nid adeiladu yn unig, ond tirfesur meintiau.”

Felly gweles i'r cynllun graddedigion TfL, ond gan nad oeddwn i'n dod o gefndir adeiladu, roeddwn i'n meddwl na fyddwn i'n cael mynd i mewn. Fodd bynnag, mae ganddyn nhw un rôl yn benodol ar gyfer y rheini sydd heb brofiad, felly fe wnes i gais a chael fy noddi ar gyfer fy ngradd feistr felly doeddwn yn rhaid i mi dalu am unrhyw gymwysterau, a chefais y rôl! Dw i newydd gwblhau fy ngradd feistr rhan-amser a bydda i'n gorffen y cynllun graddedigion TfL eleni.

Peidiwch â chael eich brawychu a meddwl ei fod yn bwnc bachgen, neu fod gwaith adeiladu ar gyfer dynion gan boeni am sut y byddwch chi'n cael eich canfod. Os na fyddwn ni'n dechrau nawr, fyddwn ni byth yn gweld newid.


Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried mynd i mewn i'r diwydiant, ond nad yw'n siŵr?

Yn bendant, peidiwch â'i ddiystyrru - yn arbennig i ferched sydd yno - peidiwch â'i ddiystyrru, mae rhywbeth yno i chi. Peidiwch â chael eich brawychu a meddwl ei fod yn bwnc bachgen, neu fod gwaith adeiladu ar gyfer dynion gan boeni am sut y byddwch chi'n cael eich canfod. Os na fyddwn ni'n dechrau nawr, fyddwn ni byth yn gweld newid. A dyna fy mantra dw i'n ei ddweud bob amser.

Rydym yn cael mwy o fenywod i mewn i'r diwydiant, ond mae angen i ni gael hyd yn oed MWY o fenywod i mewn i'r diwydiant, felly yn bendant i ferched - byddwch yn agored. Hefyd, edrychwch ar yr hyn rydych chi'n ei wneud yn dda ac edrychwch ar yr hyn rydych chi'n ei hoffi. Efallai eich bod chi'n dda mewn mathemateg, efallai eich bod chi'n dda mewn gwyddoniaeth, ac felly efallai y byddwch yn cyfyngu'ch hun i yrfaoedd sy'n gysylltiedig â meddygaeth, y gyfraith a chyllid. Fodd bynnag, mae proffesiynau gwerth chweil o fewn y diwydiant adeiladu sy'n galw am yr un sgiliau.

Mae gan adeiladu rywbeth at ddant pawb; mae pob prosiect yn cyflwyno eu heriau a'u syrpreisys eu hunain. Fyddwch chi byth yn diflasu.


Gwiriwch ein holl gyfranogwyr ysbrydoledig #TakeoverTuesday ar Instagram i weld sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu!