Profiad cwbl wahanol

01 Mawrth 2016 gan Steven Reid

Nid oeddwn erioed wedi ystyried ymuno â'r diwydiant adeiladu cyn fy mhrentisiaeth. Roedd gan fy nheulu gychod pysgota felly bûm yn gweithio arnynt am tua dwy flynedd.

Roedd yn waith caled ac yn agoriad llygad go iawn! Roedd angen i mi fynd ati i ddechrau gyrfa yn rhywle arall, ond nid oedd gennyf gymwysterau felly allwn i ddim cynllunio ymlaen llaw mewn gwirionedd.

Erbyn hyn rwy'n 22 oed, ond pan oeddwn yn iau byddwn bob amser yn gwneud rhywbeth gyda cheir - eu trwsio, potsian â nhw, y math yna o beth. Roeddwn yn gobeithio symud ymlaen i gwrs mewn mecaneg ceir ac efallai ddechrau ar brentisiaeth yn y maes hwnnw. Rwy'n cofio nad oedd llawer o waith ar gael o gwbl ar y pryd.

Newidiodd pethau i mi pan gysylltodd fy nghefnder â mi ynglŷn â swydd mewn cwmni roedd yn gweithio iddo. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael swydd yno a throdd hynny'n brentisiaeth.

Mae wedi bod yn brofiad cwbl wahanol i mi. A dweud y gwir, nid oeddwn yn gwybod beth i'w ddisgwyl o fecaneg peiriannau ar y dechrau, ond roedd yn amrywiol iawn gyda faniau, cerbydau gyriant pedair olwyn, cariwyr trwm, lorïau a'r peiriannau eu hunain.

Agwedd

Cefais sioc pan enillais wobr Prentis y Flwyddyn ym maes mecaneg peiriannau yn fy ail flwyddyn. Wedyn, yn ystod yr un flwyddyn, enillais wobr Sêr y Dyfodol hefyd. Y flwyddyn ganlynol, enillais y wobr gyffredinol i brentisiaid yn fy ngholeg.

I goroni'r cyfan, es i i Gaeredin ym mis Rhagfyr ac enillais wobr Prentis Peirianneg Sifil y Flwyddyn Cymdeithas Adeiladu'r Alban yno. Mae'r ffordd y mae pethau wedi digwydd wedi bod yn dipyn o syndod i mi!

Ni allaf ddweud fy mod yn un a oedd yn astudio'n galed yn yr ysgol erioed - gadewais yr ysgol ar ddiwedd fy mhedwaredd flwyddyn. Nid oeddwn yn un i eistedd i lawr a darllen llyfr am gyfnod hir chwaith. Mae hyn i gyd yn dangos nad faint o astudio a wnewch yw'r unig beth sy'n bwysig, gan fod eich agwedd yn bwysig iawn hefyd.

Roedd fy rhieni yn falch dros ben. Allan yn pysgota y mae fy nheulu wedi bod erioed, felly roedd yn wych eu bod yn fy ngweld yn llwyddo mewn maes gwahanol ac yn gweld y gwaith caled sy'n sail i hynny.

Mae'n eich datblygu

Rwy'n gweld prentisiaeth fel ffordd dda o weld beth sy'n gweithio i chi. Dyma oedd y ffordd orau i mi oherwydd roeddwn yn ennill arian wrth ddysgu.

Aeth un neu ddau o bobl rwy'n eu hadnabod i'r brifysgol yn lle hynny. Aeth fy nghefnder i Glasgow i astudio peirianneg drydanol ac ni lwyddodd i gael swydd am tua blwyddyn.

Dewisodd rhai o fy hen ffrindiau a mi lwybr prentisiaeth ac rydym wedi bod yn gweithio'n llawn amser ers hynny.

Yn bersonol, rwy'n ei weld fel llwybr gwell na mynd i'r brifysgol, yn dibynnu ar yr hyn rydych am ei wneud. Mae'n eich datblygu fel person.