Rydym ni'n hoff iawn o brentisiaethau adeiladu, felly rydym ni wedi llunio rhestr o'r pethau gorau ynghylch dilyn prentisiaeth o'r fath!

apprentices

1. Gallwch chi ennill arian tra byddwch chi'n dysgu

Mae prentisiaeth fel swydd ac er na fyddwch chi'n ennill ffortiwn yn syth, byddwch chi'n cael cyflog ac yn dysgu sgiliau newydd.

2. …ac ni fydd dyledion mawr yn pentyrru

Mae gan lawer o raddedigion prifysgol ddyledion benthyciadau myfyrwyr mawr y mae angen blynyddoedd i'w had-dalu. Mae prentisiaeth yn rhad ac am ddim beth bynnag fo'ch oedran. 

3. Gallwch gael profiad ymarferol

Yn ystod prentisiaeth, fe gewch chi brofiad ymarferol. Byddwch yn gallu gweld y gwaith yn cael ei wneud â'ch llygaid eich hun, ac yna byddwch chithau'n gallu rhoi cynnig arni. 

4. …a dysgu sgiliau bywyd pwysig

Dysgwch sut i gadw amser, gwneud penderfyniadau, cyflawni gwaith o fewn terfynau amser a hyd yn oed am bwysigrwydd cael noson dda o gwsg! Fe all y cyfan roi hwb i'ch hyder.

5. Sicrhewch fantais wrth gychwyn troedio llwybr eich gyrfa

Nid yw rhai graddedigion yn gwybod beth maent yn dymuno'i wneud hyd yn oed. Ar ôl i chi gwblhau eich prentisiaeth, bydd gennych siawns dda o aros gyda'ch cyflogwr - a byddwch wedi cael profiad gwerthfawr ar gyfer cyfleoedd newydd yn y sector adeiladu.

6. Cymysgwch â phobl o bob cefndir

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ganiatáu i chi gwrdd â phobl newydd; gallai rhai ohonynt ddod yn ffrindiau neu'n fentoriaid i chi.

7. Mwynhewch amrywiaeth y sector adeiladu

Bydd llawer o brentisiaid adeiladu yn dweud nad oes unrhyw ddiwrnod yr un fath â diwrnod arall. Gallech chi fod yn y coleg ar ddydd Llun, ar safle adeiladu bod dydd Mawrth, yn y swyddfa bob dydd Mercher… amrywiaeth wych bob amser!

8. Crwydrwch y byd

Defnyddiwch eich sgiliau adeiladu i gael profiad o'r byd, fel y gwnaeth Lynsey Davies, sy'n blastrwr, pan aeth hi i Affrica yn ystod ei hyfforddiant a helpodd i adeiladu ward famau mewn ysbyty gwledig.   

9. …neu defnyddiwch eich sgiliau yn nes at adref

Gallwch chi wneud defnydd gwych o'ch sgiliau yn eich cymuned, yn union fel y prentisiaid yn Nyfnaint a helpodd fam i bedwar o blant a oedd wedi'i pharlysu i adennill ei hannibynniaeth trwy adnewyddu ei chartref.

10. Gallech chi gystadlu mewn digwyddiadau rhyngwladol

Fel prentis adeiladu, byddwch yn cael cyfle i gyfranogi yn SkillBuild, ble byddwch chi'n cystalu yn erbyn prentisiaid eraill ym maes eich crefft ddewisol. Bydd yr enillwyr yn cael cyfle i gynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth WorldSkills.

11. Ysbrydolwch bobl eraill

Os ydych chi'n hoff iawn o adeiladu ac rydych yn dymuno dweud wrth bawb pa mor wych yw hynny, gallwch chi ddod yn Llysgennad Adeiladu ac ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eich camre chi. 

12. Cyrhaeddwch y brig

Mae prentisiaethau yn cynnig potensial enfawr i ddatblygu gyrfa. Ystyriwch Sir Terry Morgan CBE. Cychwynnodd fel prentisiaeth peirianneg mewn ffatri peiriannau ceir a chafodd ei urddo'n farchog am wasanaethau ym meysydd seilwaith, sgiliau a chyflogaeth.  Gallwch chi gyflawni cymaint!

13. Gadewch waddol

Fel gweithiwr adeiladu, bydd gennych chi'r gallu i adeiladu rhywbeth a allai bara am byth - nendwr, os ydych chi'n hoffi bod yn uchelgeisiol, neu brosiect yn eich cymuned, os ydych chi'n dymuno gwneud gwahaniaeth. Ni all llawer o swyddi eraill gynnig yr un peth i chi.

14. Mae swydd ar gael i weddu i bob personoliaeth...

Mae adeiladu yn golygu mwy na jaciau codi baw ac esgidiau diogelwch. I ganfod pa swydd fyddai'n gweddu i'n personoliaeth, gwnewch ein Cwis Cyflawn. Neu, i ganfod swydd sy'n addas i'ch sgiliau, eich diddordebau a'ch cymwysterau, rhowch gynnig ar ein Porwr Gyrfaoedd. Gallech chi gael siom o'r ochr orau.

Dod o hyd i’r rôl i chi

Canfyddwch y rolau sydd fwyaf addas i chi, yn seiliedig ar eich diddordebau, eich sgiliau a'ch cymwysterau.

Dechrau arni
apprentice painting
apprentice