04 Hydref - 21 Mawrth, 09:00 - 22:00
Llundain
Drysau Agored 2020

Mae Drysau Agored yn gyfle unigryw i chi fynd y tu ôl i’r llenni i weld safleoedd adeiladu byw, swyddfeydd, ffatrïoedd a chanolfannau hyfforddi ledled Prydain Fawr.

Dysgwch sut mae’r cymunedau rydych chi’n byw ynddynt yn cael eu siapio a’u hadeiladu gan ddiwydiant sydd ag amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa i’w cynnig.

Ym mis Mawrth 2019, agorodd 290 o safleoedd Drysau Agored ledled Prydain Fawr, gyda bron i 6000 o archebion wedi’u gwneud.

Archebwch eich ymweliad nawr.