Facebook Pixel

Straeon am bobl ym maes adeiladu

Sut brofiad yw cael swydd adeiladu mewn gwirionedd? Ystyriwch y straeon hyn gan bobl sy'n gweithio mewn swyddi adeiladu ledled y DU. Dysgwch sut y maent wedi dod i mewn i'r diwydiant, yr hyn y maent yn ei wneud, ac awgrymiadau ar weithio yn eu meysydd.


Straeon gan bobl sy'n gweithio mewn swyddi adeiladu

Dyluniwyd y wefan gan S8080