I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Morgan Sindall, cwmni adeiladu a seilwaith.

 

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Pan gynigiwyd profiad gwaith ym Mlwyddyn 10 yn yr ysgol gadawodd llawer o ddisgyblion i'r ysgol benderfynu i ble y gallent fynd. Dewisais i chwilio fy hun a dod o hyd i brofiad gwaith a fyddai'n helpu fy CV ac yn addysgu rhywbeth defnyddiol i mi. I adran pensaernïaeth ac UDLA (dylunio trefol a phensaernïaeth tirlunio) y cyngor lleol yr es i. Pennodd hyn y math o rôl roeddwn am ei chael yn y diwydiant adeiladu. Roeddwn yn hoff o reoli a dylunio felly roeddwn am gael rhywbeth yn y canol. 

Yna astudiais Safon Uwch yn yr un ysgol â'm cwrs TGAU a dewisais bynciau a oedd yn gweddu i'r diwydiant adeiladu. Roeddwn bob amser wedi eisiau bod yn bensaer, heb wybod y gyrfaoedd gwahanol a oedd ar gael i mi yn y diwydiant hwn. Dewisais:

  • Mathemateg - mae rhifau a chyllid yn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant adeiladu. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn adeiladu i'r meintiau cywir; mae fel jig-so anferth.
  • Ffiseg - mae cydberthnasau a grymoedd yn hanfodol wrth ddylunio.
  • Dylunio cynnyrch - mae dylunio a gweithgynhyrchu cyllid yn trosi'n adeiladwyedd yn fy rôl bresennol.
  • Celf - braslunio a dylunio.  

Wedyn, gwnes gais ar gyfer nifer o gyrsiau gradd ym maes adeiladu ar ôl ymchwilio i gyrsiau oedd ar gael drwy UCAS - rhai pensaernïol, rhai yn ymwneud â thechnoleg bensaernïol ac un yn ymwneud â pheirianneg pensaernïol a rheoli dylunio. Dewisais yr olaf o'r rhain oherwydd ei fodiwlau cyffrous a'r rhagolygon gwaith diddorol. Gweithiais yn galed yn ystod fy mlwyddyn gyntaf a fi oedd y gorau yn y dosbarth, a arweiniodd at gael fy newis ar gyfer nifer o gyfweliadau am leoliad. Ar ôl cael sawl cynnig, dewisais weithio gyda Morgan Sindall a chwblheais leoliad 12 mis fel rheolwr dylunio dan hyfforddiant, gan ddychwelyd ar ôl graddio.

Enillais fy ngradd (anrhydedd dosbarth cyntaf BSc mewn Peirianneg Pensaernïol a Rheoli Dylunio) o Brifysgol Loughborough ac ni allwn fod wedi bod yn hapusach yno. Mae mor braf astudio rhywbeth rydych yn ei fwynhau gyda phobl debyg sy'n gwerthfawrogi'r un pethau a lle mae ymchwil arloesol o'ch cwmpas drwy'r amser.

Mae'r diwydiant adeiladu yn newid drwy'r amser ... mae hyn yn gwneud y gwaith yn gyffrous ac yn ddiddorol. Nid wyf yn gaeth i'm desg o fore gwyn tan nos.

Case study
Category Information
Lleoliad Loughborough
Cyflogwr Morgan Sindall

Penderfynwch ar y rôl rydych am ei gwneud a siaradwch â phobl. Os ydych yn weithiwr caled ac yn barod i ddysgu, bydd y diwydiant adeiladu yn iawn i chi.

Chris Lane

Rheolwr dylunio graddedig