Es i'n syth o'r ysgol uwchradd i Stepnell ar ôl cwblhau rhywfaint o brofiad gwaith gyda nhw.

Yn yr ysgol uwchradd cefais 11 TGAU, gan gynnwys Mathemateg, Dylunio a Thechnoleg a Ffiseg, sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn fy rôl bresennol. Ar hyn o bryd, rwy'n astudio ar gyfer Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg South & City Birmingham, ac rwy'n gobeithio symud ymlaen i gwblhau fy HNC a chael gradd yn fy newis faes pwnc yn y pen draw.

Mae profiad gwaith yn gyfle gwerthfawr iawn i weld sut beth yw gyrfa benodol.

Case study
Category Information
Lleoliad Rugby
Cyflogwr Stepnell Ltd

Dywedwch wrthym am y cwmni rydych yn gweithio iddo a'ch rôl.

Rwy'n gweithio i Stepnell Ltd, sef contractwr adeiladu sy'n cyflawni sawl rôl yn y broses adeiladu. Ar hyn o bryd, rwy'n Dechnegydd CAD (Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur) dan Hyfforddiant ac rwy'n creu modelau 3D a lluniadau 2D o adeiladau a safleoedd ar gyfer rhannau eraill o'r busnes. Rwyf hefyd yn gwneud newidiadau lle bo angen. 

Mae llawer o swyddi gwahanol ar gael yn y diwydiant adeiladu, felly archwiliwch bob agwedd ar y diwydiant er mwyn dod o hyd i'r swydd rydych yn ei mwynhau ac yn ymddiddori ynddi fwyaf.

Daniel Young

Technegydd CAD dan Hyfforddiant

Beth rydych yn ei fwynhau am eich rôl yn y diwydiant adeiladu?

Rwy'n cael creu modelau 3D o'r adeiladau rydym yn eu cynllunio, ac mae dosbarthu dalennau o'r lluniadau rwyf wedi'u creu yn uchafbwynt mawr sy'n rhoi llawer o anogaeth i mi.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae llawer o wahanol swyddi ar gael yn y diwydiant adeiladu, felly mae'n werth cymryd eich amser ac archwilio pob agwedd ar y diwydiant er mwyn dod o hyd i'r swydd rydych yn ei mwynhau ac yn ymddiddori ynddi fwyaf.

Byddwn hefyd yn dweud bod profiad gwaith yn gyfle gwerthfawr iawn i weld sut beth yw gyrfa benodol. Mae'n rhoi cyfle i chi gael profiad o weithio heb orfod ymrwymo iddo am gyfnodau hir. Credaf fod hynny'n hanfodol pan fyddwch yn ceisio ateb y cwestiwn "Ai hon yw'r yrfa i mi?"