I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

BAM Construct UK Ltd – Rheoli Adeiladu.

 

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Safon Uwch / Tystysgrif mewn Ymarfer Hyfforddiant.

 

Beth yw'ch hoff beth am eich gwaith?

Does r'un dau ddiwrnod yr un fath. Rwy'n dwli ar y diwydiant rwy'n gweithio ynddo...ac un a allai wneud y tro â mwy o ferched yn gweithio ynddo.

Dilynais fy ngreddf a gwneud rhywbeth rwy'n ei fwynhau bob dydd...gweithio i sefydliad sy'n credu mai ei bobl yw ei brif gaffaeliad

Case study
Category Information
Lleoliad Loughborough
Cyflogwr BAM Construct UK Ltd

Mae'n ddiwydiant gwych i weithio ynddo, ac mae'n rhaid i chi wneud yn sicr eich bod yn barod i roi cant y cant oherwydd gall fod yn waith heriol weithiau.

Kelly Mellowship

Swyddog dysgu a datblygu