Rwy'n rheolwr cynorthwyol dan hyfforddiant i Redrow Homes NW.

Rwy'n helpu rheolwr y safle o ddydd i ddydd ac yn cyflawni amrywiaeth o dasgau, fel archebu deunyddiau ar gyfer y safle neu drefnu crefftau. Tra'n gwneud hyn rwy'n magu profiad ar y safle ac yn dysgu wrth fynd ymlaen.

Rwy'n hoffi'r ffaith fy mod yn dysgu pethau'n barhaus fel rhan o'r gwaith, er enghraifft dysgu sut i ddefnyddio system gyfrifiadurol y cwmni a sut i reoli safle adeiladu.

Case study
Category Information
Lleoliad Gogledd-orllewin Lloegr
Cyflogwr Redrow Homes

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Redrow Homes, adeiladwr tai a chwmni adeiladu cyffredinol.

Os ydych yn barod i wneud yr ymdrech, cewch eich gwobrwyo.

Liam Sargeant

Rheolwr cynorthwyol dan hyfforddiant

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Dilynais gwrs gosod brics yn y coleg, lle enillais ddiplomâu lefel 1, 2 a 3 ac NVQ.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Rwy'n hoffi'r ffaith fy mod yn dysgu pethau'n barhaus fel rhan o'r gwaith, er enghraifft dysgu sut i ddefnyddio system gyfrifiadurol y cwmni a sut i reoli safle adeiladu.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Rwy'n mwynhau gallu helpu gweithredwr arall i ddatrys problem ar y safle.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Hoffwn fod yn berchen ar fy nghwmni datblygu eiddo fy hun ryw ddiwrnod.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Byddwn yn ei argymell yn gryf oherwydd mae cyfleoedd diddiwedd ar gael yn y diwydiant adeiladu. Mae cyfleoedd i ddysgu, i weithio fel rhan o dîm ac i gael eich gwobrwyo am y gwaith a wnewch.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Wrth weithio yn y diwydiant adeiladu, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy ngwahodd i 10 Downing Street i gwrdd â Phrif Weinidog y DU ar ôl ennill gwobr genedlaethol i brentisiaid. Os ydych yn barod i wneud yr ymdrech, cewch eich gwobrwyo.