I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i ISG, sef cwmni gwasanaethau adeiladu rhyngwladol sy'n darparu gwasanaethau dodrefnu, adeiladu a pheirianneg, yn ogystal â datrys ystod o broblemau mewn ffordd arbenigol.

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

  • Pedwar gradd safon Uwch yn y chweched dosbarth
  • 2010-2013: Peirianneg Bensaernïol a Rheoli Dylunio (2.1)
  • Prifysgol Loughborough

 Disgrifiwch beth rydych yn ei wneud mewn ychydig frawddegau

Gweithio ochr yn ochr â'r rheolwr prosiect a'r rheolwr cyfleusterau i reoli pob agwedd ar y gwaith o gynhyrchu'r dyluniad. Mae hyn yn cynnwys rheoli'r broses o ryddhau'r dyluniad gan yr ymgynghorwyr yn ogystal ag isgontractwyr a gyflogir yn uniongyrchol gennym.

Yn sicr, hwn yw'r diwydiant gorau i weithio ynddo! Rydych ar safle, felly nid ydych yn teimlo eich bod wedi'ch cau mewn swyddfa drwy'r dydd.

Case study
Category Information
Lleoliad Loughborough
Cyflogwr ISG

Gwnewch yn siŵr eich bod yn profi eich hun ar y dechrau a byddwch yn symud i fyny'r rhengoedd yn gyflym gyda'ch addysg yn eich cefnogi.

Mirna Ayoubi

Rheolwr dylunio cynorthwyol