Rwy'n rheoli'r gweithwyr ar y safle er mwyn sicrhau eu bod yn adeiladu'r prosiect yn unol â'r dyluniad. Byddaf yn codi unrhyw ymholiadau technegol gyda'r dylunydd er mwyn helpu'r gwaith adeiladu.

Byddaf hefyd yn cynnal arolygiadau ansawdd ac yn defnyddio fy sgiliau tirfesur i wirio'r gwaith gosod allan a'r lefelau.

Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu yn yrfa gyffrous iawn sy'n llawn boddhad.

Case study
Category Information
Lleoliad Watford
Cyflogwr Taylor Woodrow

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Taylor Woodrow, sef cangen Peirianneg Sifil cwmni adeiladu Vinci.

Mae'n gyfle i gydweithio ag amrywiaeth wych o bobl er mwyn creu rhywbeth a fydd o fudd i gymdeithas.

Ellie Shirley

Peiriannydd Safle

Sut y gwnaethoch ymuno â’r diwydiant adeiladu?

Es i i'r brifysgol lle cefais radd MEng mewn Peirianneg Sifil, ac roeddwn yn ffodus iawn i gael fy noddi gan Vinci, a oedd yn golygu fy mod yn cael gweithio gyda'r cwmni bob haf. Ar ôl graddio, ymunais â rhaglen graddedigion Taylor Woodrow. 


Dywedwch ragor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

Rwy'n rheoli'r gweithwyr ar y safle er mwyn sicrhau eu bod yn adeiladu'r prosiect yn unol â'r dyluniad. Byddaf yn codi unrhyw ymholiadau technegol gyda'r dylunydd er mwyn helpu'r gwaith adeiladu. Byddaf hefyd yn cynnal arolygiadau ansawdd ac yn defnyddio fy sgiliau tirfesur i wirio'r gwaith gosod allan a'r lefelau.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Dweud ‘Fi a adeiladodd hwn’! Rwyf hefyd yn mwynhau cydweithio ag amrywiaeth o bobl a gallu datrys problemau ar y safle.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Fy mhrif uchelgais yw bod yn rheolwr prosiect adeiladu.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu yn yrfa gyffrous iawn sy'n llawn boddhad. Mae'n gyfle i gydweithio ag amrywiaeth wych o bobl er mwyn creu rhywbeth a fydd o fudd i gymdeithas.

Un peth rwy'n hynod o falch ohono yw fy mod wedi helpu i adeiladu'r hanner cryndo yng Ngorsaf Drenau King's Cross – felly mae wedi bod yn hyfryd mynd â'm teulu a'm ffrindiau yno a dweud ‘Fi a adeiladodd hwn!’, yn ogystal â gwylio'r cyhoedd yn edmygu'r strwythurau ac yn tynnu lluniau.