I ba gwmni ydych chi'n gweithio a beth mae'n ei wneud?

Laing O’Rourke, cwmni peirianneg ac adeiladu byd-eang.

 

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Gradd mewn Astudiaethau Affricanaidd ac Anthropoleg cyn gweithio fel labrwr adeiladu i gwmni bach yn Norwich am gyfnod. Yna, dychwelais i'r brifysgol yn Greenwich er mwyn astudio MSc mewn Rheoli Adeiladu ac Economeg cyn cael swydd raddedig gyda Laing O’Rourke. 

 

Disgrifiwch beth rydych yn ei wneud mewn ychydig frawddegau

Rwy'n prynu a hefyd yn rheoli'r tîm sy'n prynu'r elfennau is-gontract amrywiol o brosiectau adeiladu gwahanol. Ymhlith y pecynnau blaenorol rwyf wedi eu caffael mae lifftiau, llwyfannau concrid wedi'u rhag-gastio, canllawiau gwydrog a gwaith dur, ynghyd ag arolygon o fomiau sydd heb ddiffodd a ffreutur ar gyfer safle.

Fel rwy'n sicr y bydd llawer o bobl sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu yn dweud wrthych, mae mor foddhaol helpu i adeiladu rhywbeth y mae'r cyhoedd yn gwybod amdano ac y gallwch gerdded heibio iddo yn y dyfodol.

Lleoliad Norwich
Cyflogwr Laing O’Rourke

Gyda gweithlu sy'n heneiddio a swm enfawr o waith wedi'i noddi gan y llywodraeth ar y gorwel dros y 10-20 mlynedd nesaf, mae nawr yn amser gwych i ymuno â'r diwydiant adeiladu

Tim Sargent

Rheolwr caffael