Rwy'n gweithio i Churchill Specialist Contracting Limited, sef cwmni amlddisgyblaethol sy'n arbenigo mewn diogelwch rhag mellt, gwasanaethau simneiwr, mynediad arbenigol, gwasanaethau amgylcheddol, gwaith adnewyddu a llawer mwy. 

Rwy'n hoffi dysgu pethau newydd er mwyn fy helpu i ddatrys problemau; dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu!

Case study
Category Information
Lleoliad Nottingham
Cyflogwr Churchill Specialist Contracting Limited

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

 

Ar ôl gadael yr ysgol, astudiais gwrs Cynllun Hyfforddi Ieuenctid blwyddyn o hyd ar waith Trydanol a chymhwysais fel trydanwr. Pan oeddwn yn y coleg, hyfforddais i fod yn fecanydd ceir hefyd. Pan gwblheais y cwrs hwnnw, cefais brentisiaeth gyda chwmni diogelwch rhag mellt a dechreuais hyfforddi ar y safle tuag at ennill NVQ. Ac erbyn heddiw, dyma fi.

Bydd dysgu crefft yn aros gyda chi am byth ac yn eich helpu mewn cynifer o wahanol ffyrdd, ac ni fyddwch byth heb yrfa!

Dave Stewart

Uwch Oruchwyliwr Diogelwch rhag Mellt

Dywedwch ragor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio fel Uwch Oruchwyliwr Diogelwch rhag Mellt. Rwy'n gweithio ar brosiectau newydd er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cwblhau ar amser ac yn cyrraedd y safon uchaf bosibl. Rwy'n teithio ledled y DU ac yn cael cyfle i weld llawer o wahanol lefydd drwy fy swydd. Rwy'n gyfrifol am dîm o dri sy'n gweithio ar brosiectau sy'n amrywio o ran cymhlethdod.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

 

Fy hoff beth am fy swydd yw bod pob diwrnod yn wahanol; gallaf fod yn unrhyw ran o'r DU yn gweld gwahanol lefydd ac yn cwrdd â gwahanol bobl wrth weithio ar brosiectau cwbl unigryw.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Uchafbwynt fy niwrnod yw wynebu her newydd bob dydd a dod o hyd i ffordd o'i goresgyn. Rwy'n hoffi dysgu pethau newydd er mwyn fy helpu i ddatrys problemau; dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu! 


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Hoffwn gyrraedd y swydd uchaf bosibl. Mae'r posibiliadau'n ddiderfyn.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Ewch amdani a dysgwch grefft yn y diwydiant adeiladu. Bydd dysgu crefft yn aros gyda chi am byth ac yn eich helpu mewn cynifer o wahanol ffyrdd, ac ni fyddwch byth heb yrfa!