Facebook Pixel

Ynghylch Go Construct

Mae gwefan Am Adeiladu yn arddangos yr holl gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Mae'r safle yn helpu i ddiwallu anghenion sgiliau'r diwydiant yn y dyfodol a recriwtio gweithlu amrywiol sy'n barod am her y dyfodol. Ei nod yw:Dyluniwyd gan y sector

Mae Am Adeiladu wedi'i ddatblygu o'r cychwyn cyntaf drwy broses o gydgynllunio ac ymgynghori parhaus. Mae ein partneriaid yn cydweithio er mwyn annog pobl o bob cefndir i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Gweld y rhestr lawn o bartneriaid

Yn eiddo i'r diwydiant

Mae Am Adeiladu wedi'i ariannu drwy Lefi CITB, sy'n golygu bod y diwydiant cyfan wedi cyfrannu at ei lwyddiant ac yn berchen ar y gwasanaeth - ymgyrch gan y diwydiant, ar gyfer y diwydiant, yw Am Adeiladu.

Gwybodaeth am sut y gallwch fod yn rhan ohono

Dyluniwyd y wefan gan S8080