Facebook Pixle

Ein Partneriaid

Hoffai Am Adeiladu ddiolch i'n partneriaid yn y diwydiant sydd wedi bod, ac yn parhau i fod, yn rhan annatod o lwyddiant y prosiect hwn. Mae Am Adeiladu wedi'i anelu at amrywiaeth o ddefnyddwyr mewn ystod eang o sectorau a grwpiau. Nodir y rhain fel a ganlyn, ond nid ydynt wedi'u cyfyngu i'r categorïau hyn:

Decorative image

Diolchiadau

Mae'r sefydliadau canlynol wedi bod o gymorth ymarferol drwy: fod yn bresennol mewn digwyddiadau ymgynghori; cyflwyno cynnwys fel astudiaethau achos, delweddau ac adnoddau; cymryd rhan mewn gweithgorau, arolygon neu gyfweliadau ffôn; profi'r wefan cyn iddi gael ei lansio; rhannu gwybodaeth arbenigol am ddatblygu tudalennau a nodweddion y wefan; hyrwyddo'r prosiect a llawer, llawer mwy:

Dyluniwyd y wefan gan S8080