Facebook Pixle

Llysgenhadon Adeiladu (old)

Llysgenhadon Adeiladu

Rydym yn chwilio am unigolion dawnus i fod yn Llysgenhadon Adeiladu

Mae angen gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu, fel chi, arnom i fod yn wyneb y diwydiant a rhannu eich profiadau cadarnhaol o adeiladu â darpar newydd-ddyfodiaid, sy'n ystyried eu hopsiynau o ran gyrfa. Gyda'n gilydd, gallwn eu hysbrydoli a thynnu sylw at yr ystod eang o yrfaoedd a chyfleoedd a gynigir gan y diwydiant adeiladu.


Dyluniwyd y wefan gan S8080