Facebook Pixle

Cwrdd â'n llysgenhadon

Mae pob Llysgennad Adeiladu yn frwd dros adeiladu ac am rannu hynny ag eraill.

Maent yn unigolion sy'n gweithio yn y sector adeiladu ac yn amrywio o brentisiaid i Brif Swyddog Gweithredol y cwmni.

Meet our Ambassadors


Diwrnod ym mywyd Llysgennad Adeiladu

Cewch wybod am atyniad adeiladu gan rai o'n llysgenhadon

Gwnewch gais i fod yn gennad adeiladu?

  1. Gall unrhyw un fod yn Gennad Adeiladu:  dim ond i chi fod yn frwdfrydig am y diwydiant adeiladu ac yn barod i rannu eich profiadau gyrfaol ag eraill.
  2. Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein er mwyn cofrestru.
  3. Darperir hyfforddiant.

Gwneud cais i ddod yn llysgennad

Gwnewch gais am gennad adeiladu Neu Cofnodwch ddigwyddiad?

Gwnewch gais am gennad adeiladu neu cofnodwch ddigwyddiad
Dyluniwyd y wefan gan S8080