Balch a Bodlon

Balch a Bodlon

Gyrfa y gellir bod yn falch ohoni

Helpwch eich plant i ddod o hyd i yrfa y maent yn dwlu arni ac adeiladu dyfodol y gallant fod yn falch ohono.

Gwnaethom ofyn i weithwyr adeiladu ddod â'u rhieni i'r gwaith am y dydd. Edrychwch i weld beth a ddigwyddodd isod.


Pride and Joy | 3:10


Construction apprentices | 3:18

Women in construction | 2:02

Y camau nesaf

Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080