Facebook Pixel

Beth yw Adeiladu Sgiliau?

Adeiladu Sgiliau, a ddarperir gan CITB, yw'r gystadleuaeth aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu.

Fel y gystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf sydd wedi dal i fynd am yr amser hiraf, rydym yn chwilio am sgiliau a thalent fydd yn para.

Mae cyfres o gystadlaethau yn gweld y bobl orau oll yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gael eu coroni'n enillydd yn eu crefft ddewisol. Yn yr un modd â'r Gemau Olympaidd, wrth i bob lefel o gystadleuaeth fynd yn ei blaen bydd cystadleuwyr yn cael eu profi nid yn unig ar eu galluoedd technegol, ond ar eu gallu i reoli eu hamser, eu cymeriad a’u hymrwymiad, a gall y cystadlaethau eu helpu i feithrin eu hyder, hunan-barch a sgiliau bywyd eu hunain.


Cystadlaethau Cymhwyso Rhanbarthol Adeiladu Sgiliau

Mae’r Cystadlaethau Cymhwyso Rhanbarthol yn cael eu cynnal ledled y DU, o fis Ebrill i fis Mehefin bob blwyddyn. Mae'r digwyddiadau undydd hyn yn dwyn ynghyd hyfforddeion a phrentisiaid, gyda’r wyth cystadleuydd sydd â’r sgôr uchaf ym mhob sgil arbenigol yn symud ymlaen i’r rownd nesaf – Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau’r DU.

Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau’r DU

Mae’r lefelau sgiliau’n cynyddu a’r pwysau’n cynyddu wrth i gystadleuwyr o bob cwr o’r DU ddod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad tri diwrnod, fel rhan o WorldSkills UK ‘LIVE’. Mae medalau yn cael eu dosbarthu mewn seremoni wobrwyo i gloi, gyda’r potensial i’r rhai â’r sgôr uchaf sydd yn gymwys ymuno â ‘Sgwad y DU’ WorldSkills UK a symud ymlaen i gystadleuaeth ryngwladol.

Yn anffodus, o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau COVID-19, cafodd Rownd Derfynol Genedlaethol y DU ei chanslo yn 2020.”

Gweld canlyniadau Rownd Derfynol Genedlaethol y DU 2019.

EuroSkills

Cynhelir cystadleuaeth EuroSkills bob dwy flynedd, gyda 28 o wledydd Ewrop yn cymryd rhan. Mae’r cyfnod yn y canol yn gyfnod o hyfforddiant dwys pryd mae aelodau o Sgwad y DU, sydd ag enillwyr medalau Adeiladu Sgiliau yn eu plith, yn gwneud eu gorau i gael eu dewis am eu sgiliau. Dewiswyd enillwyr medalau 2018 a 2019 i gystadlu yn Euroskills Graz 2020, (sydd bellach wedi’i ohirio tan fis Ionawr 2021).”

Rhagor o wybodaeth am EuroSkills.

WorldSkills

Mae’r DU yn cymryd rhan yn WorldSkills; y gystadleuaeth sgiliau rhyngwladol fwyaf yn y byd. Dewiswyd enillwyr medalau Adeiladu Sgiliau o gystadlaethau 2018 a 2019 ar gyfer Tîm y DU yn WorldSkills Shanghai 2021.

Gohiriwyd WorldSkills Shanghai 2021 tan 2022 - darganfod pwy gafodd ei ddewis ar gyfer Tîm y DU.

Dyluniwyd y wefan gan S8080