Facebook Pixel

Beth yw Adeiladu Sgiliau?

Mae SkillBuild yn cael ei ddarparu gan CITB a dyma’r gystadleuaeth aml-grefft fwyaf yn y DU ar gyfer prentisiaid a hyfforddeion adeiladu.

Fel y gystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf a’r un sydd wedi para hiraf, rydyn ni’n chwilio am sgiliau a thalent a fydd yn para.

Mewn cyfres o gystadlaethau, mae’r goreuon yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gael eu coroni’n enillydd yn eu crefft. Wrth i bob lefel o gystadleuaeth fynd yn ei blaen, bydd cystadleuwyr yn cael eu profi ar sail eu gallu technegol, eu sgiliau rheoli amser, eu cymeriad a’u hymrwymiad. Mae’r cystadlaethau yn helpu i ddatblygu eu hyder, eu hunan-barch a’u sgiliau bywyd.


Rowndiau Rhanbarthol SkillBuild

Mae’r Rowndiau Rhanbarthol yn cael eu cynnal ledled y DU, rhwng mis Ebrill a mis Mehefin bob blwyddyn. Mae’r digwyddiadau undydd hyn yn dod â phrentisiaid a hyfforddeion at ei gilydd, gyda’r wyth cystadleuydd sydd â’r sgoriau uchaf ym mhob sgil arbenigol yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf – Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild UK.

Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild

Bydd y cystadleuwyr sy’n cael y sgoriau uchaf yn y rowndiau rhanbarthol yn mynd ymlaen i gystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild, sy’n gystadleuaeth tri diwrnod.

Dyluniwyd y wefan gan S8080