Facebook Pixle

Taith a throsolygon y gystadleuaeth


Gallwch ganfod popeth mae angen i chi ei wybod am bob categori unigol o'r gystadleuaeth SkillBuild:

(DU) - cystadleuaeth yn digwydd yn y DU yn unig

(ES) - cystadleuaeth yn gymwys ar gyfer EuroSkills

(WS) - cystadleuaeth yn gymwys ar gyfer WorldSkills

Dyluniwyd y wefan gan S8080