Facebook Pixel

Mathau o bersonoliaethau

Mae pob rôl sy’n cael eu rhestru yn ein rhestr Gyrfaoedd A - Y yn perthyn i un o ddeg math o bersonoliaethau adeiladu. Mae’r personoliaethau hyn i gyd yn cynnwys hyfforddiant, sgiliau a gwybodaeth tebyg. Rhowch gynnig ar Gwis Gorau Erioed Am Adeiladu i weld pa fath o bersonoliaeth sydd gennych chi.


Dyluniwyd y wefan gan S8080