Y Cyfathrebwr

Y Cyfathrebwr

Mae cyfathrebu’n allweddol

P’un ai a ydynt yn gweithio gyda chymunedau lleol, yn prynu cyflenwadau swyddfa neu’n delio â logisteg, mae angen cefnogaeth ar waith adeiladu bob amser. Dyna’n union mae Cyfathrebwyr yn ei gynnig.

Mae cwsmeriaid, cleientiaid a chydweithwyr i gyd wrth eu boddau â chyfathrebwyr oherwydd maen nhw’n hawdd siarad â nhw ac mae ganddyn nhw agwedd gadarnhaol. Does dim byd yn ormod o drafferth.


Yn aml, mae cyfathrebwyr yn:

  • Cynhyrchu gwaith papur a dogfennau
  • Cael eu lleoli yn y swyddfa ac ar y safle
  • Trefnu cyfarfodydd, gweithdai, teithio a llety
  • Tywys ymwelwyr a chleientiaid o amgylch y swyddfa/safle yn rheolaidd
  • Cydymffurfio â’r gofynion iechyd a diogelwch ar y safle.
  • Prosesu taliadau a ffeilio dogfennau anfonebau/treuliau

Dywedwch wrth eich ffrindiau eich bod yn Gyfathrebwr

Llwythwch y bathodyn i lawr a’i rannu:

 


Y peth pwysicaf wrth gyfathrebu yw clywed y pethau nad ydynt yn cael eu dweud.”

- Peter Drucker

Roles