Facebook Pixel

Dechrau arni ym maes adeiladu

Gan fod cymaint o ffyrdd i ddechrau arni mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau! Felly, dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau ar eich taith i mewn i'r diwydiant.


Llwybrau i’r maes adeiladu

Mae yna lawer iawn o yrfaoedd adeiladu i ddewis o’u plith. Felly, sut mae dewis rôl sy’n addas i chi? 

Dewis Llwybr Gyrfa yn y Maes Adeiladu: Gyrfaoedd yn y Maes Adeiladu | Am Adeiladu | 01:10
Dyluniwyd y wefan gan S8080