Facebook Pixel

Gwneud cais i fod yn gennad adeiladu

Diolch am eich diddordeb mewn bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu. Rydych chi yn y lle cywir i ganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais.

Rydym angen gweithwyr proffesiynol angerddol a brwdfrydig, fel chi, i weithredu fel wyneb y diwydiant a rhannu eich profiadau cadarnhaol o adeiladu i ddarpar newydd-ddyfodiaid sy’n ystyried eu hopsiynau gyrfa.


Canllawiau Fideo – Sut i Wneud Cais


Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi ymuno â mwy nag un Cynllun Llysgenhadon STEM?

Os ydych chi’n Llysgennad STEM sy’n gweithio yn y Diwydiant Adeiladu Cartrefi ar hyn o bryd, boed yn uniongyrchol neu drwy’r gadwyn gyflenwi, mae cynllun arall yn benodol ar eich cyfer chi, sef Cynllun ‘Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi – Partneriaeth Sgiliau’.

Home Builders Federation Logo
House Building Careers Logo

Unwaith y byddwch yn dechrau sefydlu eich proffil Llysgennad STEM, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y Cynllun Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi – Partneriaeth Sgiliau yn yr adran Sgiliau a Chymwysterau a thiciwch eich bod yn hapus i rannu eich gweithgaredd llysgennad â’r Bartneriaeth Sgiliau Adeiladu Cartrefi (HBSP). Bydd hyn yn galluogi’r HBSP i roi’r newyddion a’r cyfleoedd diweddaraf i chi ar draws y diwydiant Adeiladu Cartrefi a sicrhau bod cynnwys wedi’i deilwra i’ch anghenion


Sut mae gwneud cais?

Mae rhaglen Llysgennad STEM Am Adeiladu yn cael ei rhedeg mewn cydweithrediad â Dysg STEM.

Mae’n hawdd cofrestru:

  1. 1. I ddod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu, cofrestrwch trwy’r ddolen isod.

  2. Unwaith y byddwch wedi cofrestru bydd angen i chi ail-ymweld â’ch proffil Cennad STEM newydd i ymuno â’n cynllun STEM sy’n benodol i adeiladu. Ewch i Profile > Skills & Qualifications > Edit ac o dan y pennawd ‘schemes participation’ chwiliwch am ‘construction’ a dewiswch ‘Construction & Built Environment’ fel y gallwn barhau i’ch cefnogi â’r wybodaeth a’r adnoddau diweddaraf i’ch galluogi i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddarpar newydd-ddyfodiaid i’r sector.

  3. 3. Pan gyrhaeddwch yr adran ‘scheme participation’ dewiswch gymryd rhan yn y cynllun ‘Construction and the built environment’ a thiciwch y blwch sy’n nodi eich bod yn fodlon i’ch manylion gael eu rhannu. Mae ticio’r blwch hwn yn bwysig iawn gan y bydd yn caniatáu i ni anfon newyddion atoch am yr adnoddau, cyfleoedd, digwyddiadau a hyfforddiant diweddaraf gan Am Adeiladu.

  4. Bydd angen i chi gwblhau Gwiriad Datgelu Manwl am ddim fel rhan o’ch proses gofrestru. Yn dibynnu a oes gennych wiriad DBS (neu’r hyn sy’n cyfateb yn yr Alban), gallai gymryd hyd at dair wythnos i hyn gael ei brosesu.

  5. Pan fyddwch wedi cofrestru, bydd angen i chi gwblhau rhywfaint o hyfforddiant sefydlu ac asesiad diogelu. Bydd eich cyfnod sefydlu yn esbonio sut y gallwch reoli eich ymrwymiadau eich hun a gofyn am adnoddau trwy eich dangosfwrdd Dysg STEM personol.

  6. Unwaith y byddwn yn fodlon ar eich Gwiriad Datgeliad Manwl byddwch yn barod i fynd amdani a gallwch ddechrau trefnu digwyddiadau i fynychu fel llysgennad adeiladu.
Dyluniwyd y wefan gan S8080