Facebook Pixel

Pa swyddi sy'n briodol i mi?

Ydych chi’n berson creadigol? Ydych chi’n hoffi gweithio yn yr awyr agored a bwrw iddi? Pa swydd sydd fwyaf addas i’ch personoliaeth a’ch cymwysterau?

Mae ein chwilotwr gyrfa yn eich helpu i ddod o hyd i’r swyddi priodol i chi yn y diwydiant adeiladu.

ChwilotwrGyrfa

Dros 16? Canfyddwch y rolau sydd fwyaf addas i chi, yn seiliedig ar eich diddordebau, eich sgiliau a'ch cymwysterau.

I ddefnyddio'r Chwilotwr Gyrfa, dewiswch o leiaf un ateb i bob cwestiwn. Os ydych chi'n dewis llai o atebion, bydd eich canlyniadau'n fwy manwl.

Ble hoffech chi weithio fwyaf?

Pa feysydd gwaith sydd o'r diddordeb mwyaf i chi?

Pa sgiliau sy'n eich disgrifio orau?

A oes gennych chi gymwysterau?

Lloegr

 • Prentisiaeth
 • Sgiliau am oes ESOL
 • Diplomâu Sylfaen/Uwch
 • Sgiliau Gweithredol Lefel Mynediad (Saesneg, mathemateg a TGCh)
 • TGAU graddau A* - C
 • NVQ Lefelau 1-2

Yr Alban

 • Mynediad i lefelau addysg uwch 1 -3
 • Canolradd 1 – 2
 • Prentisiaeth
 • Tystysgrifau Cenedlaethol (Lefelau 1-5)
 • Dyfarniad Dilyniant Cenedlaethol L4/5
 • Sgiliau ar gyfer Gwaith Cenedlaethol 4/5
 • Prentisiaeth Fodern yr Alban SCQF L5
 • Cymwysterau Galwedigaethol yr Alban (SVQ) Lefelau 1-2

Cymru

 • Prentisiaeth
 • Tystysgrif Lefel Mynediad (is-lefelau 1-3)
 • Bagloriaeth Cymru (Sylfaen/Canolradd)

Lloegr

 • Prentisiaeth
 • Diplomâu Uwch
 • Safon Uwch ac Uwch Atodol
 • BTEC
 • NVQ Lefel 3

Yr Alban

 • Prentisiaeth
 • Cymwysterau Uwch yr Alban
 • Tystysgrifau Cenedlaethol (Lefel 6)
 • Dyfarniadau Dilyniant Cenedlaethol L6
 • Dyfarniadau Datblygiad Proffesiynol Lefel 6
 • Cymhwyster/Cymwysterau Uwch Sgiliau ar gyfer Gwaith (yr Alban)
 • Prentisiaeth Sylfaen yr Alban SCQF L6
 • Prentisiaeth Fodern yr Alban SCQF L6
 • Cymwysterau Galwedigaethol yr Alban (SVQ) Lefel 3

Cymru

 • Prentisiaeth
 • Cymwysterau Galwedigaethol Lefel 3
 • Bagloriaeth Cymru (Uwch)

Lloegr

 • Gradd (Sylfaen, Bagloriaeth, Meistr, Doethuriaeth)
 • Prentisiaeth gradd
 • Cymrodoriaethau
 • Prentisiaeth Uwch
 • HND/ HNC
 • NVQ Lefels 4 – 5
 • Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TAR)
 • Cymwysterau Galwedigaethol Lefelau 4 - 8

Yr Alban

 • Cymwysterau Uwch Pellach (yr Alban)
 • Gradd (Sylfaen, Bagloriaeth, Meistr, Doethuriaeth)
 • Prentisiaeth gradd
 • Diplomâu i Raddedigion
 • Tystysgrifau i Raddedigion
 • Prentisiaeth Uwch
 • Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TAR)
 • Dyfarniadau Datblygiad Proffesiynol
 • Bagloriaeth yr Alban
 • Prentisiaeth Lefel Graddedig yr Alban SCQF L8, 9 a 10
 • Prentisiaeth Broffesiynol yr Alban SCQF L7
 • Prentisiaeth Dechnegol yr Alban SCQF L7 ac 8
 • Cymwysterau Galwedigaethol yr Alban (SVQ) Lefelau 4-5

Cymru

 • Tystysgrifau Addysg Uwch (TystAU)
 • Gradd (Sylfaen, Bagloriaeth, Meistr, Doethuriaeth)
 • Prentisiaeth gradd
 • Prentisiaeth Uwch
 • Diplomâu Ôl-raddedig
 • Tystysgrifau Ôl-raddedig
 • Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TAR)

Eich canlyniadau

Dyluniwyd y wefan gan S8080